Incepator.ro
Sondaj
Cum considerati ca sunt cele 30 de ore de practica?
Mult prea putine
Prea putine
Suficiente
Prea multe
Mult prea multe
Afiseaza rezultatele

Parteneri:

Aparatul de aer conditionat

Auditor Energetic Constanta

Esarfe

Auditor Energetic BucurestiMinisterul Transporturilor, Construcţiilor şi TurismuluiORDIN pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică si a profesorilor de legislatie rutieră, a Normelor privind autorizarea scolilor de conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de scolarizare si a Metodologiei de organizare si desfăsurare a cursurilor de pregătire teoretică si practică în vederea obtinerii permisului de conducere

 
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Rutiere Române — A.R.R., cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 48 12 alin. (2) si al art. 48 14 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările si completările ulterioare, al art. 13 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările ulterioare, ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:

 

Art. 1. — Se aprobă Metodologia privind atestarea instructorilor de pregătire practică și a profesorilor de legislație rutieră, prevăzută în anexa nr. 1.
Art. 2. — Se aprobă Normele privind autorizarea școlilor de conducători auto, prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3. — Se aprobă Metodologia privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, prevăzută în anexa nr. 3.
Art. 4. — Se aprobă Programa de școlarizare a școlilor de conducători auto care organizează și desfășoară cursuri în vederea obținerii permisului de conducere, prevăzută în anexa nr. 4.
Art. 5. — Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică în vederea obținerii permisului de conducere, prevăzută în anexa nr. 5.
Art. 6. — Anexele nr. 1—5 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 7. — Direcția transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și Autoritatea Rutieră Română — A.R.R. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 8. — Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.856/2006 pentru aprobarea Părții I „Normele de autorizare a școlilor de conducători auto” din Normele de autorizare a funcționării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 31 octombrie 2006, cu modificările ulterioare.
Art. 9. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu

București, 2 octombrie 2009. Nr. 1.019.

.
 
 
Incepator.ro