Incepator.ro
Sondaj
Cum considerati ca sunt cele 30 de ore de practica?
Mult prea putine
Prea putine
Suficiente
Prea multe
Mult prea multe
Afiseaza rezultatele

Parteneri:

Aparatul de aer conditionat

Auditor Energetic Constanta

Esarfe

Auditor Energetic BucurestiInformatii utile: Permisul de conducere

Conditii necesare pentru a putea obtine permisul de conducere
Acte necesare pentru eliberarea permisului de conducere
Acte necesare pentru eliberarea unui nou permis de conducere
Acte necesare pentru eliberarea unui permis de conducere, cu nume schimbat in urma casatoriei
Acte necesare pentru schimbarea permisului de conducere eliberat de alte state cu permisul de conducere romanesc
 


NOTA: Contravaloarea permisului este de 68 RON.

 

Conditii necesare pentru a putea obtine permisul de conducere


Conducatorii de autovehicule au dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice in conditiile in care poseda permis de conducere corespunzator categoriei si au varsta minima de 18 ani impliniti, cu exceptia celor care conduc un ciclomotor, care trebuie sa aiba varsta minima de 16 ani impliniti.

Conducatorii de autovehicule sau tramvaie trebuie sa aiba cunostintele si indemanarea necesare conducerii si sa fie apti din punct de vedere medical si psihologic.

Persoanele care doresc sa obtina permisul de conducere trebuie sa faca dovada urmarii unui curs de pregatire teoretica prin cursuri organizate de unitati autorizate si a unui curs de pregatire practica numai in prezenta si sub supravegherea directa a unui instructor autorizat in acest sens.

Permisul de conducere se obtine pe baza de examen si se elibereaza de autoritatea competenta.
Sus

Acte necesare pentru eliberarea permisului de conducere


a) cerere tip;
b) fisa de scolarizare care contine datele de stare civila ale candidatului, forma de pregatire teoretica si practica realizata de unitatile autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care se solicita examinarea, completata prin dactilografiere si semnata de candidat, pe care se aplica o fotografie color a acestuia în spatiul special destinat;
c) fisa posesorului permisului de conducere, completata prin dactilografiere si semnata;
d) copie dupa actul de identitate (carte de identitate, buletin);
e) cazier judiciar;
f) certificat medical pentru conducatorii auto;
g) avizul psihologic;
h) chitanta care sa dovedeasca plata contravalorii examinarii;
i) copia permisului de conducere, în cazul persoanelor care solicita obtinerea unei noi categorii (subcategorii);
j) chitanta care sa dovedeasca plata contravalorii permisului de conducere;
k) copia hotarârii judecatoresti de condamnare, ramasa definitiva, pentru persoanele care solicita examinarea pentru obtinerea unui nou permis de conducere în locul celui anulat.
Sus

Acte necesare pentru eliberarea unui nou permis de conducere


a) act de identitate (carte de identitate, buletin),  in original si copie;
b) fisa posesorului permisului de conducere, completata prin dactilografiere sau olograf si semnata;
c) certificat medical pentru conducatorii auto;
d) chitanta care sa dovedeasca plata contravalorii permisului de conducere;
e) adeverinta eliberata de unitatea de politie pe raza careia s-a produs pierderea sau furtul permisului de conducere si dovada declararii nulitatii permisului de conducere pierdut sau furat, în Monitorul Oficial;
f) permisul de conducere, daca acesta a fost deteriorat sau are termenul de valabilitate expirat.
Sus

Acte necesare pentru eliberarea unui permis de conducere, cu nume schimbat, in urma casatoriei

a) permis conducere (dovada) + copie;
b) fisa conducatorului dactilografiata;
c) viza medicala (sa nu aiba vechime mai mare de un an) + timbru fiscal;
d) act schimbare nume + copie (daca e cazul);
e) Dosar plic;
f) Chitanta C.E.C. reprezentand contravaloare permis;
g) Copie dupa buletin sau carte de identitate;
Sus

Acte necesare pentru schimbarea permisului de conducere eliberat de alte state cu permisul de conducere romanesc

a) originalul si copie dupa actul de identitate (carte de identitate, buletin, adeverinta, carnet sau legitimatie provizorie de identitate);
b) fisa detinatorului permisului de conducere, care trebuie sa poarte mentiunea "Apt conducator auto";
c) certificat medical pentru conducatorii auto;
d) avizul psihologic;
e) chitanta care sa dovedeasca plata contravalorii permisului de conducere;
f) permisul de conducere national si traducerea legalizata a acestuia.
g) declaraţia notarială pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte ca permisul de conducere depus la preschimbare este autentic, că titularul acestuia nu mai posedă alt permis de conducere naţional românesc ori străin ori un duplicat al acestuia, că nu a declarat pierderea sau furtul acestuia la organele emitente sau la alte autorităţi , precum şi faptul că nu i s-a anulat sau suspendat dreptul de a conduce.
 

NOTA: Pentru permisele de conducere eliberate de autorităţile Republicii Libaneze şi Republicii Islamice Pakistan, pe lângă documentele sus-menţionate este necesară şi adeverinţa care să ateste autenticitatea şi echivalarea categoriilor respectivului permis de conducere, eliberată de Ambasada statului respectiv în România.
Iata lista tarilor ai caror cetateni pot preschimba permisul national cu cel romanesc, fara examinare:

LISTA
cuprinzând statele semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, pentru care permisele de conducere naţionale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise

Republica Africa de Sud
Republica Albania
Republica Armenia
Republica Austria
Republica Azerbaidjan
Uniunea Bahamas
Statul Bahrain
Republica Belarus
Regatul Belgiei
Republica Bosnia şi Herţegovina
Republica Federativă a Braziliei
Republica Bulgaria
Republica Cote d’Ivoire
Republica Croaţia
Republica Cuba
Regatul Danemarcei
Republica Estonia
Republica Macedonia
Federaţia Rusă
Republica Finlanda
Republica Franceză
Georgia
Republica Federală Germania
Republica Elenă
Republica Cooperatistă Guyana
Republica Ungară
Republica Islamică Iran
Statul Israel
Republica Italiană
Republica Kazahstan
Statul Kuwait
Republica Letonia
Republica Liberia
Republica Lituania
Marele Ducat de Luxemburg
Regatul Maroc
Principatul Monaco
Statul Mongoliei
Republica Federală Nigeria
Regatul Norvegiei
Republica Uzbekistan
Republica Islamică Pakistan
Republica Filipinelor
Republica Polonă
Republica Centrafricană
Republica Moldova
Republica Congo
Republica Cehă
Serenisima Republică San Marino
Republica Senegal
Serbia
Republica Seychelles
Republica Slovacă
Republica Slovenia
Regatul Suediei
Confederaţia Elveţiană
Republica Tadjikistan
Republica Tunisiană
Republica Turkmenistan
Ucraina
Republica Orientală a Uruguayului
Republica Zimbabwe

si

LISTA
cuprinzând statele care nu au semnat Convenţia asupra circulaţiei rutiere, pentru care permisele de conducere naţionale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise

Canada
Republica Cipru
Republica Coreea
Republica Arabă Egipt
Regatul Haşemit al Iordaniei
Republica Irlanda
Republica Islanda
Japonia
Republica Libaneză
Republica Malta
Regatul Unit al Marii Britanii
Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)
Republica Portugheză
Muntenegru
Republica Arabă Siriană
Regatul Spaniei
Statele Unite ale Americii
Republica Turcia
Republica Populară Chineză

Sus

Pagina anterioara

 
Incepator.ro