Incepator.ro
Sondaj
Cum considerati ca sunt cele 30 de ore de practica?
Mult prea putine
Prea putine
Suficiente
Prea multe
Mult prea multe
Afiseaza rezultatele

Parteneri:

Aparatul de aer conditionat

Auditor Energetic Constanta

Esarfe

Auditor Energetic BucurestiInformatii utile: Certificatul de inmatriculare

Acte necesare pentru înmatricularea unui vehicul;
Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare, ca urmare a modificării unor date înscrise în acesta;
Acte necesare pentru obtinerea unui duplicat al certificatului;

Acte necesare pentru înmatricularea unui vehicul


a) Regia Autonomă „Registrul Auto Român – în vederea omologării/autentificării vehiculului/ITP – după caz;
b) Autoritatea Naţională a Vămilor – în cazul vehiculului importat din afara Uniunii Europene.
) Obţinerea tipizatelor şi completarea acestora (cerere, fişă de înmatriculare, contract de vânzare-cumpărare)– în funcţie de operaţia solicitată;
c) Organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale (DITL) – pentru aplicarea vizei pe fişa de înmatriculare care atestă luarea in evidenţă a vehicului pentru plata taxei asupra mijloacelor de transport;
d) Achitarea taxelor:
Autoritatea fiscală competentă - Trezorerie – taxa pe poluare pentru autovehicule;
CEC – taxa de înmatriculare, taxa certificat de înmatriculare, taxa autorizare provizorie, taxa autorizaţie de circulaţie provizorie;
BCR – taxa certificat de înmatriculare, taxa autorizaţie de circulaţie provizorie.
e) Societate de Asigurări – în vederea încheierii asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie;
Xerocopierea documentelor originale – unde este cazul;

În cazul autovehiculelor si remorcilor de provenienta straina care nu sunt comercializate de agenti economici autorizati si care se înmatriculeaza pentru prima data în România se solicita, în plus, documentele de înmatriculare eliberate de autoritatile straine, în original. În cazul existentei unor indicii cu privire la falsificarea sau contrafacerea acestor acte, se vor efectua verificari prin structurile specializate, timp în care solicitantului i se pot atribui succesiv mai multe autorizatii de circulatie provizorie. Persoana juridica care solicita o înmatriculare trebuie sa depuna, pe lânga documentele prevazute mai sus si acte care sa ateste dobândirea personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal.
Inapoi 

Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare, ca urmare a modificării unor date înscrise în acesta

a) cererea solicitantului;
b) cartea de identitate a vehiculului, cu modificările tehnice operate de Regia Autonomă “Registrul Auto Român” (original si copie) –daca modificările se referă la vehicul;
c) fişa de înmatriculare a vehiculului, vizată de organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale numai în cazul modificărilor ce se referă la schimbarea: domiciliului titularului, a reşedinţei cetăţenilor străini, a sediului în cadrul aceluiaşi judeţ, schimbarea motorului cu un altul de capacitate cilindrică diferită;
d) vechiul certificat de înmatriculare - original;
e) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei;
f) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

Documentul original prevăzut lit. f) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea noului certificat de înmatriculare a vehiculului.
În cazul solicitării atribuirii unui alt număr de înmatriculare, se vor depune în plus faţă de documentele sus-menţionate, plăcuţele cu vechiul număr de înmatriculare, dovada de plată a contravalorii celor noi şi, după caz, a tarifului legal de atribuire a unei combinaţii preferenţiale a numărului de înmatriculare.

În cazul în care proprietarul vehiculului intenţionează transferarea dreptului de proprietate a vehiculului şi optează pentru păstrarea combinaţiei numărului de înmatriculare, poate solicita atribuirea unui alt număr de înmatriculare cu depunerea documentelor sus-menţionate, dacă cererea pentru păstrarea combinaţiei şi cererea privind transcrierea transmiterii dreptului de proprietate nu sunt depuse concomitent la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent să înmatriculeze vehiculul. Proprietarul ce solicită păstrarea combinaţiei de număr de înmatriculare asigură şi păstrarea fizică a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare.

Documentele se eliberează pentru:

persoane fizice (personal sau prin împuternicit prin procură notarială), în baza documentului de identitate;
persoane juridice - delegaţie + act de identitate delegat.
Inapoi

Acte necesare pentru obtinerea unui duplicat al certificatului

a) cererea solicitantului;
b) cartea de identitate a vehiculului (original şi copie);
c) certificatul de înmatriculare deteriorat, după caz;
d) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei;
e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

În cazul persoanelor juridice, pe lângă documentele sus-menţionate se solicită şi copia certificatului de înregistrare a societăţii, delegaţia şi actul de identitate delegat.
Documentul original prevăzut lit. e) se restituie pe loc, după confruntarea cu copia. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea duplicatului certificatului de înmatriculare al vehiculului.

Documentele se eliberează pentru:
persoane fizice (personal sau prin împuternicit prin procură notarială), în baza documentului de identitate;
persoane juridice - delegaţie + act de identitate delegat.
Inapoi

Pagina anterioara

 
Incepator.ro