Incepator.ro
Sondaj
Cum considerati ca sunt cele 30 de ore de practica?
Mult prea putine
Prea putine
Suficiente
Prea multe
Mult prea multe
Afiseaza rezultatele

Parteneri:

Aparatul de aer conditionat

Auditor Energetic Constanta

Esarfe

Auditor Energetic BucurestiORDIN nr. 1.497 din 9 noiembrie 2006


privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere
(vezi si Anexa 3)

modificat prin

Ordin nr. 713/2009, din 29/01/2009
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 60 din 30/01/2009

si

Ordin nr. 4/2010, din 08/01/2010
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 43 din 19/01/2010
 


EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 17 noiembrie 2006 


Având în vedere prevederile art. 23 alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

CAP. I


Dispoziţii generale şi comune

Art. 1 (1) Prezentul ordin stabileşte procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere.
(2) Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere se realizează potrivit prevederilor prezentului ordin, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006.
Art. 2 În sensul prezentului ordin, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele înţelesuri:
a) servicii publice comunitare - serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor organizate în cadrul instituţiei prefectului;
b) candidati - cetatenii romani, strainii cu domiciliul sau resedinta in Romania, precum si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European cu rezidenta normala in Romania ori aflati la studii in Romania pentru o perioada de cel putin 6 luni, care solicita examinarea pentru obtinerea permisului de conducere;
c) examinatori - lucratori ai serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, atestati potrivit art. 3.

Art. 3. - (1) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere se efectueaza la serviciile publice comunitare pe a caror raza de competenta teritoriala candidatii isi au, dupa caz, domiciliul, resedinta sau rezidenta normala, iar in cazul cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European care se afla la studii in Romania pentru o perioada de cel putin 6 luni, la serviciile publice comunitare pe a caror raza de competenta teritoriala se afla institutia de invatamant.
(2) Examinarea candidatilor pentru obtinerea permisului de conducere consta in sustinerea unei probe teoretice si a unei probe practice la acelasi serviciu public comunitar.
(3) Examinarea se realizeaza de examinatori atestati de Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor."

Art. 4. - (1) Proba teoretica consta in rezolvarea unui test in sistem informatic, prin utilizarea unei aplicatii informatice puse la dispozitie de Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. Rezolvarea testului nu necesita abilitati sau competente de operare pe calculator din partea candidatului, accesul la aplicatia informatica realizandu-se doar prin atingerea unui ecran.
(2) Accesul la aplicatia informatica se realizeaza pe baza unui bon de ordine care contine un cod de bare, inmanat de lucratorii serviciilor publice comunitare la intrarea candidatului in sala de examinare. Codul de bare identifica un test completat de un anumit candidat si are valabilitate doar in ziua curenta.
(3) Proba practica consta in testarea conducerii unui autovehicul in traseu, inclusiv a manevrelor speciale, corespunzatoare categoriei de permis solicitat, cu exceptia categoriei A si subcategoriei A1, pentru care se verifica numai indemanarea in poligoane special amenajate.
(4) Proba practica se va desfasura, in limita posibilitatilor, atat in localitati, cat si in afara acestora, inclusiv dupa lasarea serii.
(5) Desfasurarea probei practice va fi intrerupta in cazul aparitiei unor conditii meteo rutiere nefavorabile, determinate, de regula, de reducerea vizibilitatii sub 100 metri, caderi abundente de precipitatii, inundatii, furtuna ori viscol, urmand a fi reluata de indata ce conditiile de circulatie au revenit la normal.
(6) In baza ordinului prefectului, proba practica poate fi sustinuta in alte municipii decat cele resedinta de judet. Pentru aceasta, localitatile respective trebuie sa ofere conditii adecvate de trafic rutier pentru evaluarea nivelului de pregatire a candidatilor, in conformitate cu dispozitiile comunitare, in sensul de a permite parcurgerea unor trasee care sa cuprinda intersectii si jonctiuni sau cai de comunicatie rapide, intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, statii de tramvai/autobuz, treceri de pietoni, rampe/pante prelungite la urcare/coborare, zone cu circulatie intensa cu minimum doua benzi pe sens, piete aglomerate sau zone cu siruri de vehicule parcate, semafoare si marcaje rutiere


Art. 5 (1) Examinarea candidaţilor cuprinde proba teoretică şi proba practica.
(2) Proba teoretică consta în indicarea variantelor corecte de răspuns la întrebările cuprinse în chestionarele de examen. Indicarea raspunsurilor corecte se face fie prin completarea unei anexe la chestionar, pe suport hârtie, fie prin utilizarea unei aplicaţii informatice, avizată de Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(3) Proba practica cuprinde testarea conducerii unui autovehicul în poligon şi/sau, după caz, în traseu, atât în localităţi, cat şi în afară acestora, inclusiv după lăsarea serii.

Art. 6. - (1) Examinarea candidatilor la proba teoretica se efectueaza, de regula, in limba romana.
(2) In cazul cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale, examinarea la proba teoretica se poate efectua, la cererea acestora, in limba materna, in conditiile art. 19 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In cazul strainilor si al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, examinarea la proba teoretica se poate efectua, la cererea acestora, intr-o limba de circulatie internationala.
(4) Optiunea privind limba de examinare se consemneaza pe cererea-tip prevazuta la art. 7 alin. (2) lit. a).


CAP. II


Organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere

SECŢIUNEA 1


Organizarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere

Art. 7. - (1) La data programarii, candidatii care solicita prezentarea la examen pentru obtinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ale acestuia trebuie sa indeplineasca, potrivit legii, conditiile de varsta, sa fie apti din punct de vedere medical, sa faca dovada pregatirii teoretice si practice prin cursuri organizate in conditiile legii si, dupa caz, sa detina categoria/subcategoria necesara ori sa fi fost declarati «Admis» la aceasta pentru obtinerea altor categorii/subcategorii ale permisului de conducere.
(2) Candidatii trebuie sa prezinte personal la serviciile publice comunitare competente un dosar de examinare constituit din urmatoarele documente:
a) cererea-tip, semnata de candidat, al carei model este prevazut in anexa nr. 1;
b) fisa de scolarizare, al carei model este prevazut in anexa nr. 2;
c) certificatul de cazier judiciar, in termenul de valabilitate;
d) copia actului de identitate;
e) chitantele de plata a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere;
f) copia permisului de conducere, in cazul persoanelor care solicita obtinerea unor noi categorii si/sau subcategorii;
g) documente care sa faca dovada domiciliului sau resedintei in Romania, in cazul strainilor, sau care, in cazul cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, sa faca dovada rezidentei normale in Romania ori sa ateste ca se afla la studii in Romania pentru o perioada de cel putin 6 luni;
h) declaratie notariala din care sa rezulte ca nu mai poseda un alt permis de conducere eliberat de o autoritate straina sau ca dreptul de a conduce nu a fost suspendat ori anulat - numai pentru straini si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European si cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, care nu prezinta documentul prevazut la lit. f);
i) copia hotararii judecatoresti de condamnare sau de revocare a pedepsei complementare a interzicerii exercitarii profesiei sau ocupatiei de conducator de vehicule, prevazuta de Codul penal, dupa caz, ramasa definitiva - numai pentru candidatii al caror permis de conducere a fost anulat, aflati in una dintre situatiile prevazute la art. 116 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In cazul strainilor care au domiciliul sau resedinta in Romania, precum si al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European care au rezidenta normala in Romania ori care se afla la studii in Romania pentru o perioada de cel putin 6 luni, certificatul de cazier judiciar prevazut la alin. (2) lit. c) este cel eliberat de Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit legii.
(4) Nu au dreptul sa se prezinte la examen pentru obtinerea permisului de conducere persoanele care au fost condamnate, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau pentru o infractiune de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, produsa ca urmare a incalcarii unei reguli de circulatie, cu exceptia cazurilor cand a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 116 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8. - (1) Proba practica se sustine numai dupa o programare realizata in acest scop.
(2) Programarea candidatilor la primul examen se efectueaza de catre unitatile autorizate in care acestia au urmat cursurile de pregatire teoretica si practica. Aceasta programare se poate efectua si printr-o aplicatie informatica pusa la dispozitie gratuit de Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, in baza unui protocol.
(3) Programarea prevazuta la alin. (2) trebuie efectuata cu cel putin 7 zile inainte de data probei practice.
(4) Pentru finalizarea programarii realizate potrivit alin. (2), candidatii trebuie sa prezinte personal dosarul de examinare constituit potrivit art. 7 alin. (2) si, doar in cazul primei programari, sa parcurga procedurile de preluare a semnaturii si a imaginii faciale. Dupa verificare, dosarul se restituie candidatului.
(5) Proba teoretica se sustine fara o programare realizata in acest scop, in orice zi pana in ziua anterioara probei practice. Proba teoretica se poate sustine in aceeasi zi in care s-a efectuat programarea prevazuta la alin. (2).
(6) Programarea la proba practica se anuleaza din oficiu in situatia in care candidatul nu promoveaza proba teoretica.
(7) Seful serviciului public comunitar stabileste zilnic examinatorii care desfasoara activitati de examinare. Repartizarea examinatorilor, cate unul pentru fiecare programator, se face in mod aleatoriu de catre sistemul informatic.
(8) Programatoarele si anexa la testul de examen se listeaza zilnic, de regula la inceputul programului de lucru. Anexa la testul de examen are continutul prevazut in anexa nr. 3.
(9) Reprogramarea pentru sustinerea examenului se solicita personal de catre candidati, la sediul serviciului public comunitar.
Art. 9. - Examinarea candidatilor la proba teoretica se desfasoara in sali adecvate acestei activitati, stabilite prin dispozitie a sefului serviciului public comunitar, cu aprobarea prefectului si avizul Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. Accesul candidatilor in salile stabilite pentru sustinerea probei teoretice a examenului este gratuit.

Art. 10 (1) Examinarea candidaţilor, atunci când se solicita permise de conducere pentru mai multe categorii şi/sau subcategorii, se efectuează în zile diferite, pentru fiecare categorie şi/sau subcategorie de permis de conducere solicitată.
(2) Perioada de examinare a candidaţilor care solicita permise de conducere pentru mai multe categorii şi/sau subcategorii nu trebuie sa depăşească 10 zile lucrătoare de la data efectuării primei examinari.
(3) Examinarea candidaţilor la fiecare dintre componentele probei practice se poate efectua de către examinatori diferiţi.
Art. 11 Examinarea candidaţilor la proba teoretică are ca scop verificarea cunoştinţelor necesare conducatorului de vehicul, potrivit categoriei şi subcategoriei de permis de conducere solicitate, şi se face după cum urmează:
a) pentru permisele din categoriile A, B, BE, Tr, Tb şi Tv şi subcategoriile A1 şi B1, pe baza unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie, noţiunilor de prim ajutor şi conduita preventivă şi a noţiunilor elementare de mecanică;
b) pentru permisele din categoriile C şi CE şi subcategoriile C1 şi C1E, pe baza unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie, noţiunilor de prim ajutor, conduita preventivă şi a noţiunilor elementare de mecanică, precum şi a unui chestionar cu reguli specifice pentru categoria C;
c) pentru permisele din categoriile D şi DE şi subcategoriile D1 şi D1E, pe baza unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie, noţiunilor de prim ajutor, conduita preventivă şi a noţiunilor elementare de mecanică, precum şi a unui chestionar cu reguli specifice pentru categoria D.

Art. 12. - (1) Intrebarile pe baza carora se sustine proba teoretica si raspunsurile aferente acestora, din care sunt generate testele de examen, se elaboreaza si se administreaza de Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, in mod unitar la nivelul intregii tari, prin intermediul unei aplicatii informatice. Intrebarile si raspunsurile aferente acestora, din care sunt generate testele de examen, sunt puse la dispozitia publicului de catre Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, in mod gratuit, printr-un serviciu on-line, pe pagina proprie de internet.
(2) Examinarea candidatilor la proba teoretica se efectueaza pe baza unor teste de cunoastere a legislatiei rutiere, a notiunilor de conduita preventiva, prim ajutor, a notiunilor elementare de mecanica si de conducere ecologica. Testele contin intrebari particularizate pentru fiecare categorie/subcategorie, criteriile de promovabilitate fiind urmatoarele:
a) pentru categoriile A si A1, testul cuprinde 20 de intrebari, timpul de solutionare fiind de 20 de minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie sa raspunda corect la cel putin 17 intrebari;
b) pentru categoriile B, B1, C, C1, Tr, D, D1, Tb sau Tv, testul cuprinde 26 de intrebari, timpul de solutionare fiind de 30 de minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie sa raspunda corect la cel putin 22 de intrebari;
c) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E si DE, testul cuprinde 11 intrebari, timpul de solutionare fiind de 15 minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie sa raspunda corect la cel putin 9 intrebari.
(3) Candidatul este declarat «Respins» daca nu raspunde corect, in timpul si la numarul minim de intrebari prevazute la alin. (2), precum si in caz de frauda sau de nerespectare a interdictiilor si obligatiilor prevazute la art. 14 alin. (6) si (7).
(4) Testele trebuie sa cuprinda notiuni generale referitoare la toate categoriile de vehicule, care privesc:
a) dispozitiile legale in materie de circulatie rutiera, in special cele care vizeaza semnalizarea rutiera, regulile de prioritate si restrictiile de viteza;
b) conducatorul auto:
1. importanta unui comportament vigilent si a unei atitudini adecvate fata de alti participanti la trafic;
2. functiile de perceptie, de evaluare si de decizie, in special timpul de reactie, si modificarile comportamentului conducatorului auto ca urmare a efectelor consumului de alcool, droguri si medicamente cu influente negative asupra conducerii unui autovehicul, a starilor emotionale si a oboselii;
c) drumul:
1. normele legale referitoare la respectarea distantelor de siguranta dintre vehicule, distantei de franare si tinutei de drum a vehiculului in diferite conditii meteorologice si in functie de starea carosabilului;
2. riscurile de conducere legate de starea diferita a carosabilului si mai ales variatiile acestuia in functie de conditiile atmosferice si de vizibilitate;
3. caracteristicile diferitelor tipuri de drumuri si dispozitiile legale conexe;
4. securitatea rutiera in tunele;
d) ceilalti participanti la trafic:
1. riscurile specifice in raport cu lipsa de experienta a celorlalti participanti la trafic si cu categoriile de participanti la trafic cu vulnerabilitate sporita, cum sunt: copiii, pietonii, biciclistii si persoanele cu mobilitate redusa;
2. riscurile inerente circulatiei si conducerii diferitelor tipuri de vehicule si conditiilor de vizibilitate pe care le au conducatorii acestora;
e) reglementari generale si diverse:
1. reglementari referitoare la documentele administrative necesare folosirii vehiculului;
2. reguli generale privind comportamentul pe care trebuie sa il adopte conducatorul auto in cazul producerii unui accident din care au rezultat victime omenesti (acordarea primului ajutor, prezervarea urmelor de la locul accidentului, anuntarea politiei si a salvarii etc.) sau doar pagube materiale (aplicarea procedurilor de constatare amiabila) si luarea altor masuri pentru indepartarea sau diminuarea efectelor accidentului;
3. masuri de securitate referitoare la incarcatura vehiculului si la persoanele transportate;
f) precautiile care trebuie luate la parasirea vehiculului;
g) elementele mecanice legate de securitatea conducerii auto: posibilitatea de a sesiza defectiunile curente care pot afecta indeosebi eficacitatea sistemului de directie, de suspensie, de franare, rulare, farurile si semnalizatoarele, catadioptrii, oglinzile retrovizoare, spalatoarele si stergatoarele de parbriz, sistemul de esapament, centurile de siguranta si claxonul;
h) echipamentele de siguranta ale vehiculelor, mai ales folosirea centurilor de siguranta si a echipamentelor de siguranta pentru copii;
i) regulile de folosire a vehiculului referitoare la protectia mediului inconjurator: folosirea corespunzatoare a sistemului de avertizare sonora, consumul moderat de carburant, limitarea emisiilor poluante etc.
(5) Testele trebuie sa cuprinda si notiuni specifice categoriilor si subcategoriilor pentru care se sustine examinarea, dupa cum urmeaza:
A. pentru categoria A si subcategoria A1:
a) folosirea echipamentelor de protectie, cum ar fi: manusile, cizmele, imbracamintea si casca;
b) vizibilitatea motociclistilor pentru ceilalti participanti la trafic;
c) riscurile legate de diferitele conditii de circulatie, acordandu-se atentie si portiunilor alunecoase de sosea, gurilor de canal, marcajelor rutiere aplicate pe carosabil, sinelor de tramvai etc.;
d) elementele mecanice legate de siguranta conducerii auto, acordandu-se atentie si comutatorului pentru intreruperea curentului in cazuri de urgenta, nivelului de ulei si curelei de transmisie;
B. pentru categoriile C, CE, D si DE si subcategoriile C1, C1E, D1 si D1E:
a) regulile referitoare la durata de conducere si perioadele de repaus, conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale in domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 si (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, cu modificarile ulterioare; utilizarea dispozitivului de inregistrare prevazut de Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de inregistrare in transportul rutier, cu modificarile ulterioare;
b) regulile referitoare la tipul de transport: de marfuri sau de calatori;
c) documentele referitoare la vehicul si la transport, necesare pentru transportul national si international de marfuri si calatori;
d) comportamentul care trebuie adoptat in caz de accident; cunoasterea masurilor care trebuie luate dupa un accident sau un eveniment similar, mai ales a interventiilor de evacuare a pasagerilor, precum si cunostintele de baza in materie de prim ajutor;
e) masurile de precautie care trebuie luate la scoaterea si inlocuirea rotilor;
f) regulile privitoare la masa si dimensiunea vehiculelor, precum si la dispozitivele de limitare a vitezei;
g) impiedicarea vizibilitatii conducatorului auto si a celorlalti participanti la trafic din cauza caracteristicilor vehiculului;
h) citirea unei harti rutiere, planificarea unui itinerar, inclusiv folosirea sistemelor de navigatie electronice, facultativ;
i) factorii de securitate privitori la incarcatura vehiculului: controlul incarcaturii - stivuire si fixare, dificultati legate de anumite tipuri de incarcaturi, de exemplu, lichide, incarcaturi suspendate etc., incarcarea si descarcarea marfurilor si folosirea materialului de incarcare, numai pentru categoriile C si CE, respectiv pentru subcategoriile C1 si C1E;
j) responsabilitatea conducatorului auto in ceea ce priveste transportul pasagerilor, confortul si siguranta calatorilor, transportul copiilor, controalele necesare inaintea plecarii;
C. pentru categoriile C, CE, D si DE:
a) principiile de constructie si de functionare a urmatoarelor elemente: motoare cu combustie interna, circuitul fluidelor (de exemplu, uleiul de motor, lichidul de racire, lichidul pentru spalatorul de parbriz), circuitul carburantului, circuitul electric, sistemul de aprindere, sistemul de transmisie (ambreiaj, cutie de viteze etc.);
b) sistemul de ungere si protectia antigel;
c) principiile de constructie, montare, utilizare si intretinere a anvelopelor;
d) principiile, tipurile si functionarea principalelor piese, atasarea, folosirea si intretinerea atenta a garniturilor de frana si dispozitivelor de limitare a vitezei;
e) principiile, tipurile si functionarea principalelor piese, atasarea, folosirea si intretinerea atenta a dispozitivelor de cuplare, numai pentru categoriile CE si DE;
f) metode pentru detectarea cauzelor de producere a penelor;
g) intretinerea preventiva a vehiculelor si reparatiile curente necesare;
h) responsabilitatea conducatorului auto in ceea ce priveste receptia, transportul si livrarea marfurilor, conform conditiilor convenite, numai pentru categoriile C si CE.

SECŢIUNEA a 2-a


Desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere

§.1. Susţinerea probei teoretice
Art. 13 (1) Soluţionarea chestionarului de examen se face prin completarea cu litera "X" a casetei sau casetelor din anexa la chestionar corespunzătoare răspunsului/raspunsurilor considerat/considerate corect/ corecte. Celelalte casete, conţinând răspunsurile considerate gresite, rămân necompletate.
(2) Completarea anexei la chestionar, al carei model este prevăzut în anexa nr. 3, se face numai cu pasta sau cerneala de culoare albastra ori neagra.
(3) Timpul afectat soluţionării chestionarelor de examen este de 30 de minute, pentru cele prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. a), şi de 10 minute, pentru cele prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. b).

Art. 14. - (1) Testul de examen este precedat de 3 intrebari de acomodare. Indiferent de raspunsurile la cele 3 intrebari de acomodare, candidatul va trece la solutionarea testului propriu-zis.
(2) Testul este generat de sistemul informatic prevazut la art. 4 alin. (1). Pentru fiecare intrebare sunt enumerate 3 sau 4 variante de raspuns, existand posibilitatea ca unul sau mai multe raspunsuri sa fie corecte. Candidatul poate raspunde la fiecare intrebare afisata in ordinea aparitiei acestora sau poate amana raspunsurile, revenind ulterior asupra lor.
(3) Examenul intrerupt datorita unor defectiuni tehnice se reia de indata ce au fost inlaturate cauzele acestora.
(4) Evaluarea raspunsurilor se aduce la cunostinta candidatului in mod direct, prin afisarea in timp real pe ecranul de examinare a rezultatului general si a calificativului final. Pe ecran este afisat si contorul de timp.
(5) In scopul eliminarii posibilitatii de substituire a persoanei candidatului, pe timpul desfasurarii probei teoretice sistemul informatic preia 3 imagini faciale ale acestuia, care se vor tipari pe anexa la testul de examen.
(6) Cu ocazia sustinerii probei teoretice, candidatilor le este interzis:
a) sa intre cu/sa foloseasca in sala de examinare inscrisuri ajutatoare, echipamente tehnice de comunicare sau de inregistrare audio/video ori cu orice fel de obiecte, cu exceptia celor prevazute la alin. (7);
b) sa poarte discutii cu alti candidati;
c) sa se prezinte la examen in stare de ebrietate, sub influenta bauturilor alcoolice, a produselor sau substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora;
d) sa se manifeste zgomotos sau intr-un alt mod care poate perturba examinarea celorlalti candidati.
(7) Cu ocazia sustinerii probei teoretice, candidatii au urmatoarele obligatii:
a) sa aiba asupra lor dosarul de examinare constituit potrivit art. 7 alin. (2), actul de identitate in original si codul de bare valabil;
b) sa selecteze, in vederea examinarii, numai limba pentru care au optat cu ocazia completarii cererii-tip.
(8) Obligatiile lucratorului de la ghiseul de programare si ale celui de la postul de inregistrare a candidatului sunt urmatoarele:
a) sa stabileasca identitatea candidatului pe baza actului de identitate valabil si sa verifice exactitatea datelor introduse in sistemul informatic;
b) sa elibereze candidatului codul de bare necesar accesului in sala de examinare si pentru sustinerea testului informatic, in baza programarii si a documentelor ce compun dosarul de examinare;
c) sa ii instruiasca pe candidati cu privire la interdictiile si obligatiile prevazute la alin. (6) si (7).
(9) Obligatiile lucratorului din sala de examinare sunt urmatoarele:
a) sa raspunda de securitatea salii de examinare;
b) sa verifice identitatea fiecarui candidat, dosarul de examinare al acestuia si sa ii repartizeze o statie de lucru functionala;
c) sa interzica accesul in sala altor persoane decat candidatilor care poseda cod de bare valabil, in limita locurilor disponibile;
d) sa nu permita accesul in sala de examen candidatilor aflati sub influenta bauturilor alcoolice, in stare de ebrietate ori sub influenta produselor sau substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora sau candidatilor care prin comportamentul lor perturba examinarea celorlalti candidati;
e) sa nu permita accesul in sala de examen candidatilor care nu au asupra lor dosarul de examinare, al caror dosar este incomplet sau contine documente expirate;
f) sa verifice respectarea de catre candidati a optiunii privind limba de examinare, aleasa cu ocazia completarii cererii-tip;
g) sa consemneze intr-un registru al salii de examinare orice incident de intrerupere a examinarii intervenit inainte de finalizarea examenului;
h) sa intrerupa examinarea atunci cand intervin defectiuni tehnice si sa dispuna reluarea examinarii dupa remedierea acestora;
i) sa intrerupa examinarea candidatilor care nu respecta interdictiile prevazute la alin. (6) si sa ii scoata din sala de examinare;
j) sa nu paraseasca sala de examinare pana la terminarea programului de lucru decat daca este inlocuit de un alt lucrator;
k) sa nu permita candidatilor sa paraseasca sala de examinare decat dupa terminarea probei teoretice, fapt confirmat prin afisarea mesajului «Admis»/«Respins» pe ecranul de examinare;
l) la terminarea probei, sa efectueze mentiunile necesare in fisa de scolarizare si sa restituie fiecarui candidat dosarul de examinare, anuland chitanta reprezentand contravaloarea taxei de examinare, care ramane la dosar.
(10) In situatiile prevazute la alin. (9) lit. h), atunci cand apar erori de date sau erori legate de codul de bare, cand camera care preia imaginea candidatului este nefunctionala sau atunci cand candidatii selecteaza gresit limba de examinare, examinarea poate fi intrerupta numai in faza initiala de verificare a datelor candidatilor, precum si a intrebarilor de acomodare, pana la inceperea testului propriu-zis. Pentru erori legate de codul de bare, examinarea se reia dupa atribuirea unui nou cod de bare.
(11) Accesul in sala de examen este permis persoanelor cu atributii de control din cadrul serviciilor publice comunitare. Se permite, totodata, sub stricta coordonare a lucratorului din sala de examinare, accesul personalului tehnic de specialitate al serviciilor publice comunitare pentru remedierea defectiunilor tehnice intervenite in sala de examen.
(12) Accesul in sala de examen este permis si persoanelor cu atributii de control care nu fac parte din serviciile publice comunitare numai insotite de seful serviciului public comunitar sau de inlocuitorul acestuia.
(13) Pe timpul desfasurarii probei teoretice, se interzice lucratorilor din sala de examinare, precum si persoanelor cu atributii de control sa comunice candidatilor raspunsurile la intrebarile din testele de examen, precum si efectuarea altor activitati care ar impiedica buna derulare a examenului.


Art. 15 (1) În timpul probei teoretice, examinatorii au următoarele obligaţii:
a) sa supravegheze cu atentie, pe tot parcursul examenului, modul de desfăşurare a activităţii şi sa reverifice concordanta dintre datele consemnate pe anexa la chestionar cu cele din documentul de identitate, pentru a elimina orice încercare de substituire a candidaţilor;
b) sa interzică accesul în sala de examen al altor persoane decât cele prevăzute în programator, cu excepţia persoanelor cu atribuţii de control;
c) sa intrerupa examinarea candidaţilor care incearca sa promoveze examenul prin frauda, a celor care se consulta între ei ori care consemnează răspunsurile la întrebările din chestionare pe alte materiale decât anexa la chestionar distribuita, declarandu-i respinsi.
(2) În timpul probei teoretice, examinatorilor le este interzis sa comunice candidaţilor răspunsurile la întrebările din chestionare ori sa desfăşoare alte activităţi care ar impiedica supravegherea desfăşurării examinării.
Art. 16 La expirarea timpului afectat soluţionării chestionarelor de examen, anexele la chestionare şi chestionarele de examen se ridica de către examinatori, care au obligaţia de a le verifica în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor şi respectarea interdictiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) şi (2).
Art. 17 (1) Evaluarea raspunsurilor indicate pe anexele la chestionare, respectiv verificarea corectitudinii evaluării, se efectuează, pe baza grilelor de verificare corespunzătoare, separat, de către cel puţin 2 membri ai comisiei de examinare nominalizaţi în programator.
(2) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) se pot efectua şi în prezenta candidaţilor.
(3) Sunt considerate gresite răspunsurile care nu corespund cu grila de verificare a chestionarului de examen, cele care prezintă ştersături sau corecturi şi cele care sunt indicate cu alte caractere decât litera "X" sau sunt completate cu creionul.
(4) Pentru a fi declarat admis la proba teoretică, candidatul trebuie sa răspundă corect la cel puţin 22 de întrebări, pentru chestionarul prevăzut la art. 12 alin. (2) lit. a), şi la cel puţin 8 întrebări, pentru chestionarul prevăzut la art. 12 alin. (2) lit. b).
Art. 18 După efectuarea operaţiunilor prevăzute la art. 17 alin. (1), examinatorii au următoarele obligaţii:
a) sa înscrie în anexa la chestionar calificativul "Admis" sau "Respins" obţinut de candidat, gradul profesional, numele şi prenumele şi sa semneze;
b) sa consemneze în programatoare seria anexei atribuite fiecărui candidat, precum şi rezultatele obţinute de acesta la proba teoretică sau, după caz, menţiunile corespunzătoare referitoare la neprezentarea candidatului;
c) sa comunice candidaţilor declaraţi admişi la proba teoretică data, ora şi locul pentru susţinerea probei practice de conducere;
d) sa anuleze chitanţele de plata a taxelor aferente obţinerii permisului de conducere şi sa consemneze în rubrica corespunzătoare din fişa de şcolarizare calificativul "Respins".

Art. 19. - (1) Candidatii declarati respinsi se pot prezenta in vederea programarii pentru sustinerea unui nou examen numai dupa o perioada de cel putin 15 zile de la data declararii ca respins, dar nu mai tarziu de un an de la absolvirea cursurilor.
(2) Candidatii neprezentati se pot prezenta in vederea programarii oricand, dar nu mai tarziu de un an de la absolvirea cursurilor.
(3) Candidatii declarati admisi la proba teoretica, care nu se prezinta la proba practica intr-un termen de cel mult un an de la data absolvirii scolii de pregatire a conducatorilor de autovehicule, sunt declarati respinsi.
(4) In cazul depasirii termenului de un an de la data absolvirii scolii de pregatire a conducatorilor de autovehicule, examinarea pentru obtinerea permisului de conducere este conditionata de efectuarea unui nou curs de pregatire.

§. 2. Susţinerea probei practice


Art. 20 (1) Autovehiculele folosite la proba practica trebuie sa fie din categoria celor pentru care se solicita obţinerea permisului de conducere şi trebuie sa respecte condiţiile stabilite conform anexei nr. 4.
(2) Autovehiculele prevăzute la alin. (1) trebuie sa fie dotate în mod obligatoriu cu:
a) dubla comanda la pedalele de ambreiaj şi frana, cu excepţia motocicletelor;
b) oglinzi retrovizoare pentru candidat şi examinator;
c) caseta omologata cu inscripţia "EXAMEN".
(3) Persoanele cu handicap fizic susţin examenul cu autovehicule dotate potrivit alin. (2), adaptate infirmităţii lor.
(4) În timpul examenului, autovehiculele şi remorcile nu trebuie sa fie încărcate.
Art. 21 (1) Traseele folosite la proba practica se stabilesc de politia rutiera si sunt, de regula, altele decat cele folosite in procesul de instruire practica a cursantilor. Traseele trebuie sa fie stabilite astfel incat sa permita examinatorului aprecierea deprinderilor si aptitudinilor necesare conducerii in siguranta a unui autovehicul si sa corespunda criteriilor stabilite la art. 4 alin. (6).
(2) Modalitatea de sustinere a probei practice se stabileşte prin ordin al prefectului, cu avizul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Art. 22 - (1) Proba practica de conducere a autovehiculelor din categoria A si subcategoria A1 se sustine in poligoane special amenajate, conform schitei prevazute in anexa nr. 5. Mijloacele logistice necesare examinarii la proba practica sunt asigurate de scoala unde au fost efectuate cursurile de pregatire a candidatului.
(2) Candidatii minori, cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, sunt examinati in prezenta unui martor, care poate fi si unul dintre parinti, tutore, curator sau persoana in ingrijirea ori supravegherea caruia/careia acestia se afla.
(3) Proba practica realizata in poligon cuprinde urmatoarele manevre:
a) coborarea motocicletei de pe cric cu motorul pornit si deplasarea acesteia pe o distanta de 5 m intr-un spatiu cu latimea de 0,5 m, fara ajutorul motorului, mergand alaturi de vehicul pana la locul de plecare. Neincadrarea in spatiul delimitat de marcajul lateral sau nementinerea in pozitie verticala pe cele doua roti se penalizeaza;
b) mersul sinuos printre jaloane, constand in parcurgerea continua cu ajutorul motorului a unui traseu printre 5 jaloane. Atingerea unuia dintre jaloane, neincadrarea in spatiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizeaza;
c) executarea de opturi printre 4 jaloane, constand in efectuarea continua a 6 astfel de manevre, cate 3 manevre intr-un sens si in celalalt, cu inceperea executiei din partea stanga a ultimului jalon. Atingerea unuia dintre jaloane, neincadrarea in spatiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizeaza;
d) deplasarea in linie dreapta, constand in parcurgerea cu ajutorul motorului a unei distante de 47 m intr-un spatiu cu latimea de 0,5 m, cu bratul stang ridicat orizontal. Neincadrarea in spatiul delimitat de marcajul lateral sau sprijinirea cu piciorul de sol se penalizeaza;
e) urcarea motocicletei pe cric. Neefectuarea acestei manevre se penalizeaza.
(4) Proba practica de conducere a motocicletei in poligon este promovata de candidatii care intr-un interval de 6 minute nu au cumulat mai mult de 15 puncte de penalizare.
(5) Candidatul este declarat respins, indiferent de numarul greselilor acumulate sau de timpul scurs pentru efectuarea probelor, daca:
- a cazut cu motocicleta;
- nu a respectat "traseul" in poligon.
(6) In timpul probei practice, examinatorul verifica urmatoarele aptitudini si mod de comportare, specifice pentru categoria A, respectiv pentru subcategoria A1:
a) Pregatirea si controlul vehiculului din punctul de vedere al sigurantei circulatiei. Candidatii trebuie sa faca dovada capacitatii de a se pregati sa conduca in siguranta, prin respectarea urmatoarelor cerinte:
1. sa isi puna in ordine echipamentul de protectie, cum ar fi manusile, cizmele, imbracamintea si castile de protectie;
2. sa efectueze un control sumar al starii pneurilor, franelor, directiei, comutatorului de oprire in caz de urgente (in cazul in care exista), lanturilor, fluidelor (de exemplu, uleiul de motor, lichidul de racire), luminilor, dispozitivelor reflectorizante, indicatoarelor de directie si dispozitivului de avertizare sonora.
b) Manevre speciale ce urmeaza sa fie testate in ceea ce priveste siguranta rutiera:
1. asezarea motocicletei pe suportul de sprijin sau coborarea ei de pe suport si deplasarea sa fara motor, mergand pe langa vehicul;
2. parcarea motocicletei pe suportul sau de sprijin;
3. executarea a cel putin doua manevre cu viteza mica, dintre care un slalom; aceasta ar trebui sa permita evaluarea manevrarii ambreiajului in combinatie cu frana, echilibrul, directia vizuala si pozitia pe motocicleta si pozitia picioarelor pe rezematoarele de picior;
4. executarea a cel putin doua manevre cu viteza mare, dintre care una in viteza a doua sau a treia, de cel putin 30 km/h, si o manevra de evitare a unui obstacol la o viteza minima de 50 km/h; aceasta ar trebui sa permita evaluarea competentei privind pozitia pe motocicleta, directia vizuala, echilibrul, tehnici de mentinere a directiei si de schimbare a vitezelor;
5. franare: se executa cel putin doua exercitii de franare, inclusiv franarea de urgenta la o viteza minima de 50 km/h; aceasta ar trebui sa permita evaluarea competentei privind manevrarea franei din fata si a franei din spate, directia vizuala si pozitia pe motocicleta.
(7) Descrierea manevrelor executate potrivit alin. (3) si alin. (6) lit. b) este prezentata in anexele nr. 5a) si 5b)."
17. La articolul 23, capitolul B se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"B. Aptitudini si mod de comportare supuse testarii, specifice pentru categoriile C, CE, D, DE, Tr, Tb si Tv, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E, D1 si D1E:
a) Pregatirea si controlul tehnic al vehiculului din punctul de vedere al sigurantei traficului. Candidatii trebuie sa faca dovada capacitatii de a se pregati pentru conducerea in siguranta, prin respectarea urmatoarelor cerinte:
1. sa regleze scaunul pentru a obtine o pozitie corecta;
2. sa regleze oglinzile retrovizoare, centurile de siguranta si, eventual, rezematoarele pentru cap;
3. sa efectueze o verificare sumara a franelor, directiei, farurilor, dispozitivelor reflectorizante, semnalizatoarelor si claxonului;
4. sa controleze servofrana, servodirectia, starea pneurilor, a piulitelor de fixare a rotilor, a aripilor, a parbrizului, a ferestrelor si a stergatoarelor de parbriz, a fluidelor, in special uleiul de motor, lichidul de racire, lichidul pentru spalatorul de parbriz; sa urmareasca indicatiile tabloului de bord, inclusiv ale dispozitivului de inregistrare a vitezei;
5. sa controleze presiunea aerului, rezervoarele de aer si suspensia;
6. sa controleze elementele de securitate legate de incarcarea vehiculului: caroseria remorcii, obloanele de incarcare, mecanismul de incarcare, daca este cazul, sistemul de inchidere a cabinei, modul de incarcare, fixarea incarcaturii, numai pentru categoriile C, CE si Tr, respectiv pentru subcategoriile C1 si C1E;
7. sa controleze mecanismul de cuplare si conexiunile sistemului de franare si ale circuitului electric, numai pentru categoriile CE, DE, Tr si Tv, respectiv pentru subcategoriile C1E si D1E;
8. sa fie capabili sa ia masurile speciale pentru securitatea vehiculului, sa controleze caroseria remorcii, usile de serviciu, iesirile de urgenta, instrumentarul de acordare a primului ajutor, stingatoarele si alte echipamente de siguranta, numai pentru categoriile D, DE, Tr, Tb si Tv, respectiv pentru subcategoriile D1 si D1E;
9. sa citeasca o harta rutiera, facultativ.
b) Manevre speciale care trebuie testate pentru siguranta circulatiei:
1. sa efectueze atasarea si detasarea remorcii sau semiremorcii la/de la vehiculul tragator, numai pentru categoriile CE, DE, Tr si Tv, respectiv pentru subcategoriile C1E si D1E; manevra trebuie sa inceapa cu vehiculul si remorca in stationare unul langa altul (nu in linie dreapta);
2. sa mearga pe directia inapoi, astfel incat sa realizeze descrierea unei curbe prestabilite;
3. sa parcheze in mod sigur pentru a incarca/descarca pe o rampa/pe un chei de descarcare sau pe o instalatie asemanatoare, numai pentru categoriile C, CE si Tr, respectiv pentru subcategoriile C1 si C1E;
4. sa parcheze pentru a lasa sa urce sau sa coboare in siguranta calatorii, numai pentru categoriile D, DE, Tb si Tv, respectiv pentru subcategoriile D1 si D1E.
c) Comportamentul in trafic. Candidatii trebuie sa efectueze in mod obligatoriu toate manevrele in situatii normale de trafic, in conditii de deplina siguranta si luand toate precautiile necesare, astfel:
1. sa paraseasca un loc de stationare, sa plece din nou dupa o oprire in trafic, sa iasa de pe un drum fara prioritate;
2. sa foloseasca drumuri drepte, sa se intersecteze cu alte vehicule, inclusiv in pasaje inguste;
3. sa abordeze curbe;
4. sa patrunda si sa traverseze intersectii si jonctiuni;
5. sa schimbe directia, sa vireze la dreapta si la stanga, sa schimbe banda de circulatie;
6. sa intre/sa iasa de pe autostrada sau de pe drumuri similare, daca este cazul; intrare de pe banda de accelerare si iesire pe banda de decelerare;
7. sa depaseasca/sa se intersecteze cu alte vehicule, daca este posibil; sa depaseasca obstacole, cum ar fi masini care stationeaza, sa fie depasiti de alte vehicule, daca este cazul;
8. sa respecte regulile instituite in zona amenajarilor rutiere speciale, daca este cazul: intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, statii de tramvai/de autobuz, treceri de pietoni, rampe/pante prelungite la urcare/la coborare;
9. sa fie precauti si sa ia masurile de siguranta inainte de coborarea din vehicule."Art. 23 În timpul probei practice, examinatorii verifica modul de comportare a candidaţilor, în funcţie de categoria vehiculului, după cum urmează:

A. Aptitudini şi mod de comportare supuse testarii, specifice pentru categoriile B şi BE, respectiv pentru subcategoria B1
a) Pregătirea şi controlul vehiculului din punctul de vedere al siguranţei circulaţiei. Candidaţii trebuie sa facă dovada capacităţii de a se pregati sa conducă în siguranta, prin respectarea următoarelor cerinţe:
1. sa regleze scaunul dacă este nevoie pentru a obţine o poziţie corecta;
2. sa regleze oglinzile retrovizoare, centurile de siguranta şi, dacă este cazul, rezematoarele pentru cap;
3. sa se asigure ca uşile sunt închise;
4. sa efectueze un control sumar al stării cauciucurilor, franelor, direcţiei, fluidelor (de exemplu, uleiul de motor, lichidul de răcire, lichidul pentru spalatorul de parbriz), farurilor, dispozitivelor reflectorizante, semnalizatoarelor şi claxonului;
5. sa controleze elementele legate de securitatea încărcării vehiculului: caroseria, obloanele de încărcare, modul de încărcare, stivuirea încărcăturii, numai pentru categoria BE;
6. sa controleze dispozitivul de tracţiune şi conexiunile franei şi circuitului electric, numai pentru categoria BE.
b) Manevre speciale care trebuie testate în legatura cu siguranta circulaţiei, pentru categoria B şi subcategoria B1. Se asigura testarea modului de executare a cel puţin doua manevre, dintre care o manevra de mers înapoi, dintre următoarele:
1. sa efectueze o manevra de mers înapoi mentinand o traiectorie rectilinie sau sa efectueze o manevra de mers înapoi cu un viraj la dreapta ori la stanga la coltul strazii, fără a părăsi banda de circulaţie;
2. sa facă o întoarcere printr-o manevra de mers înainte şi de mers înapoi;
3. sa parcheze vehiculul şi sa se repuna în mişcare dintr-un loc de stationare paralel, oblic sau perpendicular, mergand pe direcţia înainte ori înapoi, pe teren neted, în panta şi în rampa;
4. sa franeze pentru a opri cu precizie; executarea unei opriri de urgenta este facultativă.
c) Manevre speciale care trebuie testate din punctul de vedere al siguranţei circulaţiei, pentru categoria BE:
1. sa efectueze atasarea şi detasarea remorcii sau semiremorcii la/de la vehiculul tragator; manevra trebuie sa înceapă cu vehiculul şi remorca sau semiremorca în stationare, unul lângă celălalt (nu unul în spatele celuilalt);
2. sa meargă pe direcţia înapoi, descriind astfel o curba prestabilita;
3. sa parcheze în siguranta pentru încărcare/descărcare.
d) Comportamentul în trafic. Candidaţii trebuie sa efectueze în mod obligatoriu toate manevrele în situaţii normale de trafic, în condiţii de siguranta completa şi cu precautiile necesare, astfel:
1. sa părăsească un loc de stationare, sa plece din nou după o oprire în trafic, sa iasa de pe un drum lateral;
2. sa folosească drumuri drepte, sa intalneasca vehicule, inclusiv în pasaje inguste;
3. sa abordeze curbe;
4. sa pătrundă şi sa traverseze intersectii şi jonctiuni;
5. sa schimbe direcţia: sa vireze la dreapta sau la stanga, sa schimbe banda de circulaţie;
6. sa între/sa iasa de pe o autostrada sau o alta cale similară, dacă este cazul; sa treacă de pe banda de accelerare/ieşire pe banda de decelerare;
7. sa depăşească/sa se intersecteze cu alte vehicule, dacă este posibil, sa depăşească obstacole, cum ar fi maşini care stationeaza, sa fie depasiti de alte vehicule, dacă este cazul;
8. sa respecte regulile instituite in zona amenajarilor rutiere speciale, daca este cazul: intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, statii de tramvai/autobuz, treceri de pietoni, rampe/pante prelungite la urcare/coborare, precum si in tunele;
9. sa fie precauti şi sa ia măsurile de siguranta înainte de coborârea din vehicule.

B. Aptitudini şi mod de comportare supuse testarii, specifice pentru categoriile C, CE, D şi DE, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E, D1 şi D1E
a) Pregătirea şi controlul tehnic al vehiculului din punctul de vedere al siguranţei traficului. Candidaţii trebuie sa facă dovada capacităţii de a se pregati pentru conducerea în siguranta, prin respectarea următoarelor cerinţe:
1. sa regleze scaunul pentru a obţine o poziţie corecta;
2. sa regleze oglinzile retrovizoare, centurile de siguranta şi, eventual, rezematoarele pentru cap;
3. sa efectueze o verificare sumară a franelor, direcţiei, farurilor, dispozitivelor reflectorizante, semnalizatoarelor şi claxonului;
4. sa controleze servofrana, servodirectia, starea pneurilor, a piulitelor de fixare a rotilor, a aripilor, a parbrizului, a ferestrelor şi a stergatoarelor de parbriz, a fluidelor, în special uleiul de motor, lichidul de răcire, lichidul pentru spalatorul de parbriz; sa urmărească indicaţiile tabloului de bord, inclusiv ale dispozitivului de înregistrare a vitezei;
5. sa controleze presiunea aerului, rezervoarele de aer şi suspensia;
6. sa controleze elementele de securitate legate de încărcarea vehiculului: caroseria remorcii, obloanele de încărcare, mecanismul de încărcare, dacă este cazul, sistemul de închidere a cabinei, modul de încărcare, fixarea încărcăturii, numai pentru categoriile C şi CE, respectiv pentru subcategoriile C1 şi C1E;
7. sa controleze mecanismul de cuplare şi conexiunile sistemului de franare şi ale circuitului electric, numai pentru categoriile CE şi DE, respectiv pentru subcategoriile C1E şi D1E;
8. sa fie capabili sa ia măsurile speciale pentru securitatea vehiculului, sa controleze caroseria remorcii, uşile de serviciu, ieşirile de urgenta, instrumentarul de acordare a primului ajutor, stingatoarele şi alte echipamente de siguranta, numai pentru categoriile D şi DE, respectiv pentru subcategoriile D1 şi D1E;
9. sa citească o harta rutiera, facultativ.
b) Manevre speciale care trebuie testate pentru siguranta circulaţiei:
1. sa efectueze atasarea şi detasarea remorcii sau semiremorcii la/de la vehiculul tragator, numai pentru categoriile CE şi DE, respectiv pentru subcategoriile C1E şi D1E; manevra trebuie sa înceapă cu vehiculul şi remorca în stationare unul lângă altul (nu în linie dreapta);
2. sa meargă pe direcţia înapoi, astfel încât sa realizeze descrierea unei curbe prestabilite;
3. sa parcheze în mod sigur pentru a incarca/descarca pe o rampa/pe un chei de descărcare sau pe o instalatie asemănătoare, numai pentru categoriile C şi CE, respectiv pentru subcategoriile C1 şi C1E;
4. sa parcheze pentru a lasa sa urce sau sa coboare în siguranta călătorii unui autobuz, numai pentru categoriile D şi DE, respectiv pentru subcategoriile D1 şi D1E.
c) Comportamentul în trafic. Candidaţii trebuie sa efectueze în mod obligatoriu toate manevrele în situaţii normale de trafic, în condiţii de deplina siguranta şi luând toate precautiile necesare, astfel:
1. sa părăsească un loc de stationare, sa plece din nou după o oprire în trafic, sa iasa de pe un drum fără prioritate;
2. sa folosească drumuri drepte, sa se intersecteze cu alte vehicule, inclusiv în pasaje inguste;
3. sa abordeze curbe;
4. sa pătrundă şi sa traverseze intersectii şi jonctiuni;
5. sa schimbe direcţia: sa vireze la dreapta şi la stanga, sa schimbe banda de circulaţie;
6. sa între/sa iasa de pe autostrada sau de pe drumuri similare, dacă este cazul; intrare de pe banda de accelerare şi ieşire pe banda de decelerare;
7. sa depăşească/sa se intersecteze cu alte vehicule, dacă este posibil; sa depăşească obstacole, cum ar fi maşini care stationeaza, sa fie depasiti de alte vehicule, dacă este cazul;
8. sa respecte regulile instituite in zona amenajarilor rutiere speciale, daca este cazul: intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, statii de tramvai/autobuz, treceri de pietoni, rampe/pante prelungite la urcare/coborare, precum si in tunele;
9. sa fie precauti şi sa ia măsurile de siguranta înainte de coborârea din vehicule.
Art. 24 Evaluarea probei practice se efectuează după următoarele criterii:
a) Evaluarea tine cont de usurinta candidatului de a manipula diferitele comenzi ale vehiculului şi de stăpânirea de care acesta va da dovada în încadrarea în trafic în deplina siguranta. De-a lungul probei, examinatorul trebuie sa perceapă faptul ca se afla în siguranta. Greşelile de conducere sau comportamentul periculos care ameninta siguranta imediata a vehiculului de examen, a călătorilor sau a altor participanţi la trafic, fie ca au necesitat sau nu intervenţia examinatorului, vor fi sancţionate cu acordarea calificativului "Respins", examinatorul având libertatea de a hotărî dacă se impune continuarea examinării pana la expirarea timpului afectat probei practice.
b) În timpul evaluării, examinatorul acorda o atentie deosebita comportamentului preventiv şi calm adoptat de candidaţi la volan, ţinând seama de stilul de conducere în ansamblu, de modul de conducere adaptat şi ferm, în deplina siguranta, în raport cu starea drumului, a condiţiilor meteorologice, a acţiunilor celorlalte vehicule şi a celorlalţi participanţi la trafic, în special a celor cu vulnerabilitate sporită, cum ar fi: copiii, pietonii, biciclistii şi persoanele cu mobilitate redusă; de asemenea, se va tine seama de capacitatea de anticipare şi, după caz, de soluţionare a situaţiilor periculoase cu risc crescut de producere a accidentelor.
c) În plus fata de elementele prevăzute la lit. a) şi b), examinatorul evalueaza candidatul cu privire la:
1. stăpânirea vehiculului, ţinând cont de următoarele: folosirea corecta a centurii de siguranta, a oglinzilor retrovizoare, a rezematoarei pentru cap, a scaunului; folosirea corecta a farurilor şi a oricăror dotări care asigura siguranta deplasarii; folosirea corecta a ambreiajului, a cutiei de viteze, a acceleratiei, a sistemelor de franare (inclusiv a celui de-al treilea sistem de franare, dacă este cazul), a direcţiei, numai pentru categoriile BE, C, CE şi DE, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E şi D1E; confortul călătorilor, care implica conducerea calma, fără accelerari brutale sau franari bruste, numai pentru categoriile D şi DE, respectiv pentru subcategoriile D1 şi D1E;
2. conducerea judicioasă şi cu grija pentru mediul înconjurător, ţinând cont de turatia motorului, de treptele de viteza, de frana şi de acceleratie, numai pentru categoriile BE, C, CE, D şi DE, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E, D1 şi D1E;
3. capacitatea de observatie: observatia panoramica, folosirea corecta a oglinzilor retrovizoare, vizibilitate la distanta mare, medie şi mica;
4. prioritate/cedarea trecerii: acordarea prioritatii în intersectii şi jonctiuni, cedarea trecerii în celelalte situaţii (de exemplu, la schimbarea direcţiei de mers sau a benzii de circulaţie; când executa manevre particulare);
5. încadrarea corecta pe drum, pe benzile de circulaţie, în intersectiile cu sens giratoriu, în curbe, în funcţie de tipul şi de caracteristicile vehiculului; preselectarea;
6. distanta de siguranta: menţinerea unei distanţe adecvate în fata şi în spate, menţinerea unei distanţe adecvate fata de ceilalţi participanţi la trafic;
7. viteza: respectarea limitelor maxime de viteza; adaptarea vitezei la condiţiile meteorologice şi de circulaţie şi, dacă este cazul, la limitele maxime de viteza, menţinerea unei viteze care sa permită oprirea la distanta vizibila şi în siguranta; corelarea vitezei cu cea a vehiculelor de aceeaşi categorie;
8. comportamentul corect la semafoare, respectarea indicaţiilor agenţilor de poliţie rutiera, luarea în consideraţie a indicatoarelor rutiere (interdicţii sau obligaţii), respectarea semnificatiei marcajelor rutiere;
9. semnalizarea în timp util, prin semnalele necesare şi corecte; reactia corecta la toate semnalele date de ceilalţi participanţi la trafic;
10. franare şi oprire; incetinire la timp, franare şi oprire în funcţie de împrejurări; anticipare; folosirea diverselor sisteme de franare sau a celor de reducere a vitezei, altele decât frana, numai pentru categoriile C, CE, D şi DE.
Art. 25 (1)În cadrul probei practice de conducere a autovehiculului în traseu, examinatorii sunt obligaţi:
a) sa nu modifice locul de plecare la proba practica, comunicat candidaţilor;
b) sa verifice identitatea candidaţilor, documentele acestora, prezenta conform programatorului de examen, precum şi starea tehnica a vehiculelor cu care se efectuează proba de traseu;
c) sa consemneze in anexa la testul de examen, sub semnatura, mentiunile referitoare la candidatii declarati admisi la proba teoretica, care nu se prezinta la proba practica;
d) sa explice candidaţilor modul de desfăşurare a probei şi sa le comunice clar şi din timp traseul ce urmează a fi parcurs;
e) sa nu permită accesul în vehicul al altor persoane, cu excepţia candidaţilor sau a persoanelor cu atribuţii de control;
f) sa nu permită transmiterea de indicaţii şi sfaturi candidatului în timpul examinării;
g) sa urmărească cu atentie modul de efectuare a manevrelor de conducere a vehiculului, sa intervină în situaţii deosebite când din cauza unor manevre periculoase se pot produce accidente de circulaţie;
h) sa nu angajeze cu candidaţii discuţii de alta natura decât cele legate de executarea probelor respective;
i) sa nu indice candidaţilor efectuarea unor manevre care ar incalca regulile de circulaţie sau semnalizarea rutiera;
j) sa manifeste obiectivitate în aprecierea cunoştinţelor şi în acordarea calificativelor, având o comportare civilizata fata de candidaţi.
(2) Supravegherea modului de desfasurare a probei practice a examenului se poate efectua si cu mijloace tehnice, cu avizul Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
Art. 26 (1) Examinarea la proba practica de conducere a autovehiculului în traseu se face separat pentru fiecare categorie sau subcategorie, în zile diferite.
(2) Timpul afectat probei practice trebuie sa fie de minimum 25 de minute pentru categoriile B, BE şi subcategoria B1 şi de minimum 45 de minute pentru celelalte categorii şi subcategorii, iar distanta parcursă trebuie sa fie suficienta pentru ca examinatorul sa poată aprecia aptitudinile şi comportamentul candidaţilor.
(3) În cazul în care proba practica se desfăşoară prin parcurgerea a doua sau trei componente ale probei, timpii aferenţi cumulati trebuie sa respecte condiţiile prevăzute la alin. (2).
Art. 27. - (1) Neexecutarea corecta a manevrelor prevazute la art. 23 se penalizeaza de catre examinator prin consemnarea, pe anexa la testul de examen, a literei «I» in casutele corespunzatoare regulii incalcate, la fiecare greseala repetata.
(2) Calculul punctelor de penalizare acumulate pentru fiecare regula incalcata se realizează prin înmulţirea punctelor de penalizare cu numărul de greşeli consemnate de examinator.
Art. 28
(1) Candidatul care cumulează cel mult 20 de puncte penalizare în timpii prevăzuţi la art. 26 alin. (2) este declarat admis la proba practica.
(2) Candidatul care a depăşit punctajul maxim de penalizare înaintea expirării timpilor prevăzuţi la art. 26 alin. (2) este declarat respins.
(3) Candidatul declarat respins la proba practica poate fi reprogramat pentru susţinerea unui nou examen în condiţiile art. 19 alin. (1) şi (2).
Art. 281 - Contestatiile la probele de examen in vederea obtinerii permisului de conducere se solutioneaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

CAP. III


Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 29 (1) Restricţiile medicale, adaptarile obligatorii ale autovehiculelor şi aspectele administrative se înscriu la rubrica restrictii din permisul de conducere, potrivit codurilor prevăzute în anexa nr. 6.
(2) Restricţiile medicale se înscriu, potrivit reglementărilor legale, în fişa medicală.
(3) Adaptarile obligatorii ale autovehiculelor pentru conducerea acestora de către persoane cu anumite dizabilitati se stabilesc de către unitatea autorizata sa efectueze pregătirea candidatului, cu viza unităţii de asistenta medicală ambulatorie de specialitate autorizate, care a emis fişa medicală pentru persoana respectiva.
(4) Codurile aferente aspectelor administrative se stabilesc şi se înscriu în permisul de conducere, potrivit prezentului ordin, de către personalul serviciilor publice comunitare.
(5) Cu ocazia preschimbarii unor permise de conducere emise de alte state comunitare, restrictiile inscrise in acestea se preiau in permisele de conducere preschimbate.
(6) In cazul in care candidatul este declarat admis la proba de verificare a deprinderilor si a comportamentului pe un vehicul fara pedala de ambreiaj sau fara maneta, in cazul vehiculelor din categoria A si subcategoria A1, se face mentiune in acest sens in permisul de conducere, care poate fi utilizat numai pentru conducerea unui vehicul fara pedala de ambreiaj sau fara maneta, in cazul vehiculelor din categoria A si subcategoria A1. Vehicul cu transmisie automata este un vehicul care nu are pedala de ambreiaj sau maneta, in cazul vehiculelor din categoria A si subcategoria A1.
Art. 30 (1) La data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, examinarea candidaţilor la proba teoretică se va efectua pe baza chestionarelor de examen existente, adaptate la noile prevederi legislative.
(2) Chestionarele de examen, inclusiv cele formulate în limbi de circulaţie internationala şi în limbile minorităţilor naţionale, precum şi grilele de corectare folosite la proba teoretică se elaborează de către Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2006.
(3) Pana la împlinirea termenului de 6 luni, documentele prevăzute la alin. (2) se asigura, în condiţiile legii, potrivit solicitărilor candidaţilor, prin grija instituţiilor prefectului în cadrul cărora sunt organizate serviciile publice comunitare.

Art. 31 În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor va reatesta lucrătorii din cadrul serviciilor publice comunitare.
Art. 32 Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 33 (1) Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intra în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2006.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 574/2005 privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 19 aprilie 2005.

p. Ministrul administraţiei şi internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat

Bucureşti, 9 noiembrie 2006.
Nr. 1.497.


ANEXA 1

*T*
DOMNULE ŞEF SERVICIU,

Subsemnatul/Subsemnata__________________, cu domiciliul/resedinta în România,
localitatea ____________, judeţul ___________, posesor/posesoare al/a actului
de identitate seria_____nr.__________, eliberat-eliberata de _______________,
la data de -_-_-_-_---_-_---_-_-, valabil pana la dala de
Anul luna ziua
-_-_-_-_---_-_---_-_-, CNP -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-, solicit prezentarea
Anul luna ziua
la examenul pentru obţinerea permisului de conducere categoria/subcategoria
____________.

Mentionez ca pregătirea necesară sustinerii acestui examen am efectuat-o:
- în cadrul Şcolii de pregătire a conducătorilor de autovehicule __________,
- cu instructor auto atestat*)________________.

Anexez dosarul de examinare, care cuprinde:
_
-_- 1. fişa de şcolarizare;
_
-_- 2. certificat de cazier judiciar;
_
-_- 3. copia actului de identitate;
_
-_- 4. chitanţe de plata a taxelor aferente obţinerii permisului de conducere;

şi, după caz**):
_
-_- 5. copia permisului de conducere;
_
-_- 6. avizul psihologic;
_
-_- 7. documente care sa facă dovada stabilirii reşedinţei sau domiciliului
în România, în condiţiile legii;
_
-_- 8. declaraţie notarială;
_
-_- 9. copia hotărârii judecătoreşti de condamnare sau de revocare a pedepsei
complementare a interzicerii exercitării profesiei sau ocupaţiei de
conducător de vehicule.

Data: -_-_-_-_---_-_---_-_-
Anul luna ziua

Semnatura ____________
*ST*

NOTA
*)se completează numai în cazul în care se solicita obţinerea permisului de conducere pentru categoriile A, B, BE şi subcategoriile A1 şi B1, dacă pregătirea a fost efectuată, conform art. 29 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, cu un instructor auto atestat în condiţiile legii, care are încheiat un contract cu şcoala de pregătire a conducătorilor auto în care solicitantul a efectuat pregătirea teoretică.
**) Documentele prevăzute la punctele 5-9 se solicita doar în următoarele situaţii:
5. pentru persoanele care solicita obţinerea unor noi categorii şi/sau subcategorii;
6. pana la data aderării României la Uniunea Europeană;
7. pentru cetăţenii străini care şi-au stabilit domiciliul sau resedinta în România şi pentru cetăţenii romani cu domiciliul în străinătate;
8. pentru persoanele de la punctul 7, dacă nu prezintă documentul de la punctul 5. Din declaraţia notarială trebuie sa rezulte ca solicitantul nu mai poseda un alţi permis de conducere eliberat de o autoritate străină sau ca dreptul de a conduce nu i-a fost suspendat suu anulat;
9. pentru cei aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată.


ANEXA 2


*T*
- fata -

Instituţia Prefectului Judeţului ____________________
Serviciul public comunitar regim permise
de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
Nr. __________ din __________________


-¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
-Nr. - Data -Gradul profe--Rezultatul-Categoria/ - Data -Semnatura -
-crt.-programării-sional, nume--examenului-subcategoria-obţinerii -examinato--
- -la examen -le şi prenu- - -obţinută -categoriei-rului -
- - -mele lucrato-- - -/subcate- - -
- - -rului care a - - -goriei - -
- - -primit şi - - - - -
- - -verificat - - - - -
- - -dosarul - - - - -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
- 1 - - - - - - -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
- 2 - - - - - - -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
- 3 - - - - - - -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
- 4 - - - - - - -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
- 5 - - - - - - -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
- 6 - - - - - - -
L¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
Şcoala de pregătire a conducătorilor Instructor auto atestat*)
de autovehicule .......................
....................... .........................
(nr. avizului de funcţionare, (seria şi numărul atestatului,
data eliberării) data eliberării)

NOTA:
*) se completează numai în cazul în care se solicita obţinerea permisului de
conducere pentru categoriile A, B, BE şi subcategoriile A1 şi B1, dacă
pregătirea practica a fost efectuată, conform art. 29 alin. (3) din
Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002, aprobat prin H.G. nr.
1391/2006, cu un instructor auto atestat în condiţiile legii, care a
încheiat un contract cu şcoala de pregătire a conducătorilor auto în care
solicitantul a efectuat pregătirea teoretică.


1. FIŞA DE ŞCOLARIZARE PENTRU CONDUCEREA AUTOVEHICULELOR
Nr._________________din_____________________
(se înregistrează în registrul de evidenta al şcolii)

-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
- -
-CNP -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- -
- -
-Motivul emiterii: -
- _ -
--_- EXAMEN PENTRU OBŢINERE PERMIS -
- _ -
--_- EXAMEN PENTRU ADAUGARE CATEGORII/SUBCATEGORII -
- _ -
--_- EXAMEN PENTRU OBŢINEREA UNUI NOU PERMIS -
- -
-Numele______________ Prenumele________________ Numele anterior _____________.-
-Prenumele părinţilor: Tata ___________ Mama __________ Cetăţenie ___________ -
- _ _ -
-Sex: M -_- F -_- Data naşterii: Data: -_-_-_-_---_-_---_-_-, -
- Anul luna ziua -
-Locul naşterii: Ţara _________ jud. (sect.) _________ localitatea __________ -
-Domiciliul: jud.(sect.) __________ localitatea __________ str. _____________ -
-nr. ____, bl. ____, sc. ____, etaj ______, ap. _______. -
-Act de identitate: _______________ seria _______ nr. ___________ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
- -LOC PENTRU--
-eliberat de ________________ la data de -_-_-_-_---_-_---_-_-, -FOTOGRAFIE--
- Anul luna ziua - Mărimea --
- _ - 3,5x3,85 --
--_- Nu am posedat permis de conducere - color --
- _ L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--
--_- Am posedat permis de conducere categoria/subcategoria ____________, care -
- a fost anulat în anul -_-_-_-_- -
- _ -
--_- Posed permis de conducere categoria/subcategoria _______ numărul _______ -
- -
-eliberat de ______________ la data de -_-_-_-_---_-_---_-_-, -
- Anul luna ziua -
- Semnatura candidatului _______________ -
- -
-Certific autenticitatea imaginii şi corectitudinea datelor: -
-Lucrator serviciul public comunitar______________________, Semnatura _______ -
- -
-Operator introducere date (nume şi prenume) ______________, Semnatura ______ -
- -
-Chitanţa reprezentând contravaloarea permisului de conducere, cu seria _____ -
-nr. ____________________. -
-Taxa prestări servicii ________________. -
- -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-


- verso -
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
- CERTIFICAT PE ABSOLVIRE -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

2. Se certifica absolvirea cursurilor de pregătire pentru susţinerea
examenului în vederea obţinerii permisului de conducere pentru categoria/
subcategoria _________, organizate de ____________, în perioada _________.

DIRECTOR SECRETAR
........... .............
........... .............

(nume, prenume, semnatura (nume, prenume şi semnatura)
şi ştampila)

PROFESOR DE INSTRUCTOR DE MEDIC
LEGISLAŢIE CONDUCERE AUTO APT/INAPT PENTRU CONDUCEREA
AUTOVEHICULELOR DIN
CATEGORIA/SUBCATEGORIA _________
................ ..............
..................................
(nume,prenume şi (nume,prenume şi (nume, prenume, semnatura, ştampila
semnatura) semnatura) şi parafa)
*ST*


ANEXA 3

*T*
- fata -
+------------------------------------------------------------------------------+
¦DIRECŢIA REGIM PERMISE DE - - -¦¦¦¦ -
-CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE -REGULI CIRCULAŢIE - Comisia - - -
-A VEHICULELOR - Ctg. B - -....- -
-Serviciul Public Comunitar Regim - - L¦¦¦¦- -
-Permise de Conducere şi +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ Poziţia -¦¦¦¦ -
-Înmatriculare a Vehiculelor -Întrebarea-Întrebarea- de - - -
-al judeţului ............... +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ programator -....- -
- - -¦ - -¦ - L¦¦¦¦- -
- Data ............. - -a- - -a- - Categoria ........ -
- - +¦+ - +¦+ - (Subcategoria) -
- - 1 -b- - 8 -b- - -
- - +¦+ - +¦+ - -
- Şeful Serviciului, Seria Nr. - -c- - -c- +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
- .................. - L¦- - L¦- -Întrebarea-Întrebarea-
- +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
- - -¦ - -¦ - -¦ - -¦ -
- ANEXA - -a- - -a- - -a- - -a- -
- LA CHESTIONARUL Nr. ......... - +¦+ - +¦+ - +¦+ - +¦+ -
- - 2 -b- - 9 -b- - 15 -b- - 21 -b- -
- - +¦+ - +¦+ - +¦+ - +¦+ -
- Numele şi prenumele ........... - -c- - -c- - -c- - -c- -
- ............................... - L¦- - L¦- - L¦- - L¦- -
- CNP [][][][][][][][][][][][][] +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
- S A A L L Z Z N N N N N C - -¦ - -¦ - -¦ - -¦ -
- Domiciliul în .... str. ........ - -a- - -a- - -a- - -a- -
- nr. .... judeţul (sectorul) .... - +¦+ - +¦+ - +¦+ - +¦+ -
- Actul de identitate seria ...... - 3 -b- - 10 -b- - 16 -b- - 22 -b- -
- nr. ..... eliberat de .......... - +¦+ - +¦+ - +¦+ - +¦+ -
- - -c- - -c- - -c- - -c- -
- Semnatura candidatului ........ - L¦- - L¦- - L¦- - L¦- -
- +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
- - -¦ - -¦ - -¦ - -¦ -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ - -a- - -a- - -a- - -a- -
- - PRECIZĂRI - +¦+ - +¦+ - +¦+ - +¦+ -
- REGULI SPECIFICE -........... - 4 -b- - 11 -b- - 17 -b- - 23 -b- -
- Ctg. C şi D -● Anexa se - +¦+ - +¦+ - +¦+ - +¦+ -
- -completează - -c- - -c- - -c- - -c- -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+numai cu - L¦- - L¦- - L¦- - L¦- -
-Întrebarea-Întrebarea-cerneala +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+(stilou sau - -¦ - -¦ - -¦ - -¦ -
- -¦ - -¦ -pix) - -a- - -a- - -a- - -a- -
- -a- - -a- - - +¦+ - +¦+ - +¦+ - +¦+ -
- +¦+ - +¦+ -● Modul de - 5 -b- - 12 -b- - 18 -b- - 24 -b- -
- 1 -b- - 8 -b- -completare - +¦+ - +¦+ - +¦+ - +¦+ -
- +¦+ - +¦+ - - -c- - -c- - -c- - -c- -
- -c- - -c- -............- L¦- - L¦- - L¦- - L¦- -
- L¦- - L¦- - +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ _ - -¦ - -¦ - -¦ - -¦ -
- -¦ - -¦ -|a| Toate - -a- - -a- - -a- - -a- -
- -a- - -a- -+-+raspunsu-- +¦+ - +¦+ - +¦+ - +¦+ -
- +¦+ - +¦+ -|b|rile sunt- 6 -b- - 13 -b- - 19 -b- - 25 -b- -
- 2 -b- - 9 -b- -+-+incorecte- +¦+ - +¦+ - +¦+ - +¦+ -
- +¦+ - +¦+ -|c| - -c- - -c- - -c- - -c- -
- -c- - -c- -L-- - L¦- - L¦- - L¦- - L¦- -
- L¦- - L¦- - +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+............- -¦ - -¦ - -¦ - -¦ -
- -¦ - -¦ - - -a- - -a- - -a- - -a- -
- -a- - -a- - _ - +¦+ - +¦+ - +¦+ - +¦+ -
- +¦+ - +¦+ -|X| Un sin- - 7 -b- - 14 -b- - 20 -b- - 26 -b- -
- 3 -b- - 10 -b- -+-+gur ras- - +¦+ - +¦+ - +¦+ - +¦+ -
- +¦+ - +¦+ -|b|puns este- -c- - -c- - -c- - -c- -
- -c- - -c- -+-+corect - L¦- - L¦- - L¦- - L¦- -
- L¦- - L¦- -|c| L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+L-- | -
- -¦ - -¦ -.....................| -
- -a- - -a- - _ | REZULTATUL PROBEI -
- +¦+ - +¦+ -|X| Doua raspunsuri | -
- 4 -b- - 11 -b- -+-+ sunt corecte | -
- +¦+ - +¦+ -|X| | CIRCULAŢIE ............... -
- -c- - -c- -+-+ | REGULI SPECIFICE ........... -
- L¦- - L¦- -|c| | CALIFICATIV ................ -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L-- | GRADUL, NUMELE ŞI PRENUMELE -
- -¦ - | (în clar) .............. -
- -a- -................................+ -
- +¦+ - _ | ......................... -
- 5 -b- - |X| Toate raspun- | -
- +¦+ - +-+ surile sunt | ......................... -
- -c- - |X| corecte | -
- L¦- - +-+ | .......................... -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ |X| | -
- -¦ - L-- | -
- -a- -................................- SEMNATURA ................. -
- +¦+ - ................. -
- 6 -b- - -
- +¦+ - ● Timpul maxim afectat completării -
- -c- - anexei este: -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
- L¦- - - pentru reguli de circulaţie: 30 min; -Neprezentat Gradul, -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ - pentru reguli specifice: 10 min. -la proba numele şi-
- -¦ - -practica prenumele-
- -a- - ● Baremul minim pentru a fi declarat - Data examina- -
- +¦+ - admis este: - torului -
- 7 -b- - - pentru reguli de circulaţie: 22 puncte - -
- +¦+ - - pentru reguli specifice: 8 puncte -.......................-
- -c- - -.......................-
- L¦- - - -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

- verso -
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
-PENALIZAREA GREŞELILOR ŞI INCALCARILOR COMISE -P - Examinarea -
- DE CANDIDAT (PUNCTE) -u - la categoria -
- -n -(subcategoria)-
- -c +¦¦T¦T¦T¦T¦T¦T¦+
- -t - - - - - - - -
- -e - - - - - - - -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
- 1. PREGĂTIREA PENTRU DRUM - - - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
-- nereglarea scaunului, a oglinzii retrovizoare, nefixarea - - - - - - - - -
-centurii de siguranta, neeliberarea franei de ajutor .......- 6- - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
-- necunoaşterea aparaturii de bord sau a comenzilor - - - - - - - - -
-autovehiculului ............................................-21- - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
- 2. MANEVRAREA ŞI POZIŢIA AUTOVEHICULULUI ÎN TIMPUL MERSULUI- - - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
-- nesincronizarea comenzilor (oprirea motorului, folosirea - - - - - - - - -
-incorectă a treptelor de viteza) ...........................- 6- - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
-- nementinerea direcţiei de mers ...........................- 9- - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
-- folosirea incorectă a drumului, cu sau fără marcaje ......- 6- - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
- 3. SCHIMBAREA DIRECŢIEI DE MERS ŞI EFECTUAREA VIRAJELOR - - - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
-- neasigurarea la schimbarea direcţiei de mers .............- 9- - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
-- executarea neregulamentara a virajelor ...................- 6- - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
-- nesemnalizarea sau semnalizarea gresita a schimbării - - - - - - - - -
-direcţiei de mers ..........................................- 6- - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
- 4. CIRCULAŢIA ÎN INTERSECTII - - - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
-- neincadrarea corespunzătoare în raport cu direcţia - - - - - - - - -
-de deplasare ...............................................- 6- - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
-- efectuarea unor manevre interzise (oprire, stationare, - - - - - - - - -
-întoarcere, mers înapoi etc.)...............................- 6- - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
-- neasigurarea la pătrunderea în intersectii ...............- 9- - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
- 5. DEPĂŞIREA - - - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
-- ezitarea repetată de a depăşi alte autovehicule ..........- 6- - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
-- nerespectarea regulilor de executare a depăşirii ori - - - - - - - - -
-efectuarea acesteia în locuri şi situaţii interzise ........-21- - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
- 6. PRIORITATEA - - - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
-- neacordarea prioritatii vehiculelor şi pietonilor - - - - - - - - -
-care au acest drept ........................................-21- - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
-- tendinte repetate de a ceda trecerea vehiculelor şi - - - - - - - - -
-pietonilor când nu au prioritate ...........................- 6- - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
-7. RESPECTAREA SEMNIFICATIEI SEMNELOR ŞI MIJLOACELOR - - - - - - - - -
- DE SEMNALIZARE - - - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
-- nerespectarea semnificatiei indicatoarelor şi - - - - - - - - -
-marcajelor .................................................- 9- - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
-- nerespectarea semnificatiei culorii roşii a - - - - - - - - -
-semaforului ................................................-21- - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
-- nerespectarea semnificatiei semaforului cu lumina - - - - - - - - -
-galbena intermitenta .......................................- 9- - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
- 8. VITEZA - - - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
-- nereducerea vitezei în locurile impuse de lege ...........- 9- - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
-- depăşirea vitezei maxime admise ..........................- 9- - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
-- conducerea cu viteza redusă în mod nejustificat ..........- 6- - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
- 9. CONDUCEREA PE TIMP NEFAVORABIL - - - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
-- neindemanarea în conducere în condiţii de ploaie, - - - - - - - - -
-zapada, mazga, polei .......................................- 9- - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
-- deplasarea cu viteza neadecvata condiţiilor - - - - - - - - -
-atmosferice şi de drum .....................................- 9- - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
-10. NERESPECTAREA NORMELOR PRIVIND TRECEREA LA NIVEL - - - - - - - - -
- CU CALEA FERATĂ ...................................... -21- - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
-11. EXECUTAREA UNOR MANEVRE OBLIGATORII DE - - - - - - - - -
- INDEMANARE PE TRASEU - - - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
-- oprirea şi pornirea din rampa ............................- 7- - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
-- parcarea cu fata, cu spatele sau lateral..................- 7- - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
-- întoarcerea pe o strada cu una sau mai multe benzi - - - - - - - - -
-de circulaţie pe sens ......................................- 7- - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
-- mersul înapoi ............................................- 7- - - - - - - -
- +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
-12. PRODUCEREA UNUI ACCIDENT DE CIRCULAŢIE, ORI - - - - - - - - -
- INTERVENŢIA EXAMINATORULUI PENTRU EVITAREA UNUI +¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
- PERICOL IMINENT ........................................-21- - - - - - - -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦+¦¦+¦+¦+¦+¦+¦+¦+
- -
- *MENŢIUNI -
- -
- -
- -
- -
+¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
- - - POLIGON* - TRASEU* - -
- - +¦¦¦¦T¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ -
-DATA-Câte- -Gre--Timp-Gradul, numele,-Pena- -Gradul, numele,- CALIFICATIV -
- -goria -seli- -prenumele şi -lizari-prenumele şi - -
- -(subca- - - -Semnatura - -Semnatura - -
- -tegoria)- - -examinatorului - -examinatorului - -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
- -
- *EXAMINAT CU AUTO NR. -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
*ST*


ANEXA 4


Condiţii pe care trebuie sa le îndeplinească vehiculele folosite pentru examinarea la proba practica

Categoria A:
- accesul progresiv: motocicleta fără atas, cu o capacitate cilindrica mai mare de 120 cmc şi a carei viteza maxima, prin construcţie, este de cel puţin 100 km/h.
- acces direct: motocicleta fără atas cu o putere de cel puţin 35 kW.

Subcategoria A1:
- motocicleta fără atas, cu o capacitate cilindrica de cel puţin 75 cmc.

Categoria B:
- vehicul de categoria B cu 4 roti şi care trebuie sa atinga o viteza de cel puţin 100 km/h.
Categoria B + E:
- ansamblu format dintr-un vehicul de examen din categoria B şi dintr-o remorca cu masa maxima autorizata de cel puţin 1000 kg, care atinge o viteza de cel puţin 100 km/h şi care nu intra în categoria B; compartimentul pentru mărfuri al remorcii trebuie sa fie dintr-o caroserie închisă, cel puţin la fel de lata şi de inalta ca şi vehiculul; caroseria închisă poate fi şi puţin mai lata decât vehiculul cu condiţia ca vizibilitatea spre spate sa fie posibila cu ajutorul oglinzilor retrovizoare exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie sa aibă o greutate reală de minimum 800 kg.

Subcategoria B1:
- autovehicul cu trei sau patru roti, care poate atinge o viteza de cel puţin 60 km/h.

Categoria C:
- vehicul din categoria C, a cărui masa maxima autorizata este de cel puţin 12.000 kg, lungimea de cel puţin 8 metri, lăţimea de cel puţin 2,40 m, care atinge o viteza de cel puţin 80 km/h, este echipat cu ABS şi cu o cutie de viteze cu cel puţin 8 trepte de mers înainte, precum şi cu un dispozitiv de înregistrare a vitezei conform Regulamentului nr. 3821/85/CE; compartimentul pentru mărfuri trebuie sa fie dintr-o caroserie închisă, cel puţin la fel de larga şi de inalta ca şi cabina şi sa aibă o greutate de minimum 10.000 kg.

Categoria C + E:
- vehicul articulat sau ansamblu format dintr-un vehicul de examen din categoria C şi o remorca cu lungimea de cel puţin 7,5 m; vehiculul articulat sau ansamblul trebuie sa aibă o masa totală maxima autorizata de cel puţin 20.000 kg, o lungime de cel puţin 14 m şi o latime de cel puţin 2,40 m, sa atinga o viteza de cel puţin 80 km/h, sa fie echipat cu ABS şi sa aibă o cutie de viteze cu cel puţin 8 trepte de mers înainte şi un dispozitiv de înregistrare a vitezei conform Regulamentului nr. 3821/85/CE; compartimentul pentru mărfuri trebuie sa fie o caroserie închisă, cel puţin la fel de lata şi de inalta ca şi cabina; atât vehiculul, cat şi ansamblul trebuie sa aibă o greutate de minimum 15.000 kg.

Subcategoria C1:
- vehicul din subcategoria C1, a cărui masa maxima este de cel puţin 4.000 kg, care are o lungime de cel puţin 5 m, atinge o viteza de cel puţin 80 km/h şi este echipat cu ABS şi un dispozitiv de înregistrare a vitezei conform Regulamentului nr. 3821/85/CE; compartimentul pentru mărfuri trebuie sa fie o caroserie închisă, cel puţin la fel de lata şi de inalta ca şi cabina.

Subcategoria C1 + E:
- ansamblu format dintr-un vehicul de examen din subcategoria C1 şi dintr-o remorca a carei masa maxima autorizata este de cel puţin 1250 kg; ansamblul trebuie sa aibă o lungime de cel puţin 8 m şi sa atinga o viteza de cel puţin 80 km/h; compartimentul de mărfuri al remorcii trebuie sa fie o caroserie închisă, cel puţin la fel de lata şi de inalta ca şi cabina; caroseria închisă poate sa fie şi puţin mai lata decât autovehiculul cu condiţia ca vizibilitatea în spate sa fie posibila prin folosirea retrovizoarelor exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie sa aibă o greutate de cel puţin 800 kg.

Categoria D:
- vehicul din categoria D care are o lungime de cel puţin 10 m, o latime de cel puţin 2,40 m şi care poate atinge o viteza de cel puţin 80 km/h, echipat cu ABS şi cu un dispozitiv de înregistrare a vitezei conform cu Regulamentul (CEE) nr. 3821/85.

Categoria D + E:
- ansamblu format dintr-un vehicul de examen din categoria D şi dintr-o remorca a carei masa maxima autorizata este de cel puţin 1.250 kg, lăţimea de cel puţin 2,40 m şi care este capabil sa atinga o viteza de cel puţin 80 km/h; compartimentul pentru mărfuri al remorcii trebuie sa fie dintr-o caroserie închisă, cu o latime şi o înălţime de cel puţin 2 m; remorca trebuie sa aibă o greutate de cel puţin 800 kg.

Subcategoria D1:
- vehicul din subcategoria D1 a carei masa maxima autorizata este de cel puţin 4.000 kg, care are o lungime de cel puţin 5 m şi care poate atinge o viteza de cel puţin 80 km/h, echipat cu ABS şi cu un dispozitiv de înregistrare a vitezei conform cu Regulamentul (CEE) nr. 3821/85.

Subcategoria D1 + E:
- ansamblu format dintr-un vehicul de examen din subcategoria D1 şi dintr-o remorca a carei masa maxima autorizata este de cel puţin 1250 kg şi care atinge o viteza de cel puţin 80 km/h; compartimentul pentru mărfuri al remorcii trebuie sa fie alcătuit dintr-o caroserie închisă, cu o latime şi o înălţime de cel puţin 2 m; remorca trebuie sa aibă o greutate minima de 800 kg.

Categoria Tr:
- tractor pe roti, cu cel puţin doua axe, utilizat pentru executarea de lucrări, precum şi pentru tractarea unor remorci folosite pentru transportul de persoane sau bunuri şi care se deplaseaza, de regula, pe drumul public.


ANEXA 5


SCHITA POLIGONULUI DE EXAMINARE PENTRU CATEGORIA "A" ŞI SUBCATEGORIA A1
____________
NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra Neamt

Schita Poligonului de examinare pentru categoria "A" şi subcategoria "A1", se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 933 din 17 noiembrie 2006, pag. 17.

ANEXA 6


CODURILE COMUNITARE ARMONIZATECONDUCĂTORUL AUTO (probleme medicale):

01. Corecţia şi/sau protecţia vederii
01.01 Ochelari
01.02 Lentile de contact
01.03 Sticla protectoare
01.04 Lentile opace
01.05 Acoperitoare pentru ochi
01.06 Ochelari sau lentile de contact

02. Proteza auditiva/aparat auditiv
02.01 Proteza auditiva pentru o ureche
02.02 Proteza auditiva pentru ambele urechi

03. Proteza/orteza pentru membre
03.01 Proteza/orteza pentru unul sau ambele membre superioare
03.02 Proteza/orteza pentru unul sau ambele membre inferioare

05. Conducere cu restrictie (indicarea sub-codului obligatoriu, conducere supusă restrictiilor din motive medicale)
05.01 Restrictie la călătoria pe timpul zilei (de exemplu: o ora după răsăritul soarelui şi o ora înainte de apus)
05.02 Restrictie la călătoria pe o raza de ... km de la locul de resedinta a titularului, sau doar în interiorul unui oraş, în perimetrul unei zone/regiuni
05.03 Conducere fără pasageri în habitaclul autovehiculului
05.04 Restrictie de utilizare în timpul deplasarii a unei viteze mai mica sau egala cu .... km/h
05.05 Conducere doar atunci când este însoţit de un titular de permis de conducere
05.06 Fără remorca
05.07 Interzicerea conducerii pe autostrada
05.08 Interzicerea consumului de băuturi alcoolice

ADAPTARI ALE VEHICULULUI10. Cutie de viteze adaptată
10.01 Schimbator de viteze manual
10.02. Vehicule fara pedala de ambreiaj sau fara maneta in cazul vehiculelor din categoria A si subcategoria A1
10.03 Schimbator de viteze cu comanda electronica
10.04 Levier adaptat pentru schimbat viteza
10.05 Fără cutie de transmisie secundară

15. Ambreiaj adaptat
15.01 Pedala de ambreiaj adaptată
15.02 Ambreiaj manual
15.03 Ambreiaj automat
15.04 Compartimentare în fata pedalei de ambreiaj/ pedala de ambreiaj neutralizata/suprimată

20. Mecanisme de franare adaptate
20.01 Pedala de frana adaptată
20.02 Pedala de frana marita
20.03 Pedala de frana adaptată pentru piciorul stang
20.04 Pedala de frana pentru talpa
20.05 Pedala de frana cu bascula
20.06 Frana de serviciu actionata cu mana (adaptată)
20.07 Folosire maxima a franei de serviciu ranforsata
20.08 Folosire maxima a franei de siguranta integrata în frana de serviciu
20.09 Frana de mana (de stationare) adaptată
20.10 Frana de mana (de stationare) cu comanda electrica
20.11 Frana de mana cu comanda actionata de picior (adaptată)
20.12 Compartimentare în fata pedalei de frana/pedala de frana neutralizata/suprimată
20.13 Frana cu comanda actionata la nivelul genunchiului
20.14 Frana principala cu comanda electrica

25. Mecanisme de acceleratie adaptate
25.01 Pedala de acceleratie adaptată
25.02 Pedala de acceleratie pentru talpa
25.03 Pedala de acceleratie cu bascula

25.04 Acceleratie manuală
25.05 Acceleratie actionata la nivelul genunchiului
25.06 Servo-acceleratie (electronica, pneumatica etc.)
25.07 Pedala de acceleratie plasata la stanga pedalei de frana
25.08 Pedala de acceleratie plasata la stanga
25.09 Compartimentare în fata pedalei de acceleratie/ pedala de acceleratie neutralizata/suprimată

30. Mecanisme de franare şi de acceleratie combinate, adaptate
30.01 Pedale paralele
30.02 Pedale în (sau aproximativ în) acelaşi plan
30.03 Acceleratie şi frana cu glisiera
30.04 Acceleratie şi frana cu glisiera cu orteza
30.05 Pedala de frana şi de acceleratie neutralizate/suprimate
30.06 Podea ridicată
30.07 Compartimentare pe o latura a pedalei de frana
30.08 Compartimentare pentru proteza pe o latura a pedalei de frana
30.09 Compartimentare în fata pedalelor de acceleratie şi de frana
30.10 Rezematoare pentru calcai/picior
30.11 Acceleratie şi frana cu comanda electrica

35. Dispozitive de comanda adaptate
(Faruri, stergator şi spalator de parbriz, claxon, semnalizatoare etc.)
35.01 Dispozitive de comanda care pot fi acţionate fără a influenta negativ conducerea
35.02 Dispozitive de comanda care pot fi acţionate fără a da drumul volanului sau unor accesorii (maner sferic, furca etc.)
35.03 Dispozitive de comanda care pot fi acţionate fără a da drumul cu mana stanga volanului sau unor accesorii (maner sferic, furca etc.)
35.04 Dispozitive de comanda care pot fi acţionate fără a da drumul cu mana dreapta volanului/accesoriilor (maner sferic, furca etc.)
35.05 Dispozitive de comanda care pot fi acţionate fără a elibera volanul/accesoriile (maner sferic, furca etc.) ori comenzile de acceleratie sau de frana combinate

40. Direcţie adaptată
40.01 Servodirectie standard
40.02 Servodirectie ranforsata
40.03 Servodirectie cu sistem de securitate
40.04 Coloana de direcţie alungita
40.05 Volan ajustat (volan mai gros/mai subtire; volan cu diametru redus etc.)
40.06 Volan cu basculare
40.07 Volan vertical
40.08 Volan orizontal
40.09 Actionare cu piciorul
40.10 Actionare cu dispozitiv adaptat (mansa etc.)
40.11 Maner la volan
40.12 Orteza pentru mana pe volan
40.13 Orteza de tenodeza

42. Oglinda(oglinzi) retrovizoare modificată(e)
42.01 Oglinda retrovizoare exterioară stanga sau dreapta
42.02 Oglinda retrovizoare exterioară montata pe aripa
42.03 Oglinda retrovizoare interioară suplimentară pentru observarea traficului
42.04 Oglinda retrovizoare interioară panoramica
42.05 Oglinda retrovizoare de unghi mort
42.06 Oglinda(oglinzi) retrovizoare exterioară(oare)cu comanda electrica

43. Scaun pentru sofer modificat
43.01 Scaun pentru conducător cu înălţime adecvată pentru vizibilitate şi distanta normală fata de volan şi pedale
43.02 Scaun pentru conducător adaptat la forma corpului
43.03 Scaun pentru conducător cu sustinere laterala pentru o buna stabilitate
43.04 Scaun pentru conducător cu rezematoare pentru coate
43.05 Scaun pentru conducător cu glisiera alungita
43.06 Centura de siguranta adaptată
43.07 Centura de siguranta de tip jug

44. Modificări ale motocicletelor (sub-cod obligatoriu)
44.01 Frana cu comanda unica
44.02 Frana de mana (adaptată) (pentru roata din fata)
44.03 Frana de picior (adaptată) (pentru roata din spate)
44.04 Maneta de acceleratie (adaptată)
44.05 Cutie de viteze manuală şi ambreiaj manual (adaptate)
44.06 Oglinda(oglinzi) retrovizoare adaptată(e)
44.07 Comenzi(adaptate)(indicatoare de direcţie, faruri de oprire etc.)
44.08 Înălţimea scaunului permitand conducatorului sa ajungă cu ambele picioare la pământ

45. Numai motocicleta cu atas

50. Limitat la un vehicul/număr de sasiu particular (număr de identificare al vehiculului, VIN)

51. Limitat la un vehicul/placa de înmatriculare particular (număr de înmatriculare al vehiculului, VIN)

PROBLEME ADMINISTRATIVE70. Schimbarea permisului nr. ......., eliberat de ...... (semn distinctiv UE/ONU în cazul unei tari terţe, de pilda: 70.0123456789.NL)
71. Duplicatul permisului nr. ...... (semn distinctiv UE/ONU în cazul unei tari terţe, de pilda: 71.987654321HR)
72. Limitat la vehiculele din categoria A, cu capacitate cilindrica maxima de 125 cmc şi o putere maxima de 11 kW(A1)
73. Limitat la vehiculele din categoria B cu trei sau patru roti şi motor (B1)
74. Limitat la vehiculele din categoria C a căror masa maxima autorizata nu depăşeşte 7500 kg (C1)
75. Limitat la vehiculele din categoria D, care nu au mai mult de 16 locuri pe scaune în afară locului conducatorului (D1)
76. Limitat la vehiculele din categoria C, a căror masa maxima autorizata nu depăşeşte 7.500 kg (C1), cuplate la o remorca a carei masa maxima autorizata depăşeşte 750 kg, cu condiţia ca masa totală maxima autorizata sa nu depăşească 12.000 kg, şi ca masa maxima autorizata a remorcii sa nu depăşească masa vehiculului tragator gol (C1 + E)
77. Limitat la vehiculele din categoria D, care nu au mai mult de 16 locuri pe scaune în afară locului conducatorului (D1), cuplate la o remorca a carei masa maxima autorizata depăşeşte 750 kg, cu condiţia ca: a) masa totală maxima autorizata sa nu depăşească 12.000 kg şi ca masa maxima autorizata a remorcii sa nu depăşească masa vehiculului tragator gol şi b) remorca sa nu fie folosită pentru transportul de călători (D1 + E)
78. Valabil numai pentru vehiculele fara pedala de ambreiaj sau fara maneta in cazul vehiculelor din categoria A si subcategoria A1
[Directiva 91/439/CEE, anexa II, pct. 8.1.1 alin. (2)]
79. (...) Limitat la vehiculele care îndeplinesc condiţiile indicate între paranteze, în contextul aplicării art. 10 alin. (1) din Directiva 91/439/CEE.
90.01: la stanga
90.02: la dreapta
90.03: stanga
90.04: drept (dreapta)
90.05: mana
90.06: picior
90.07: folosibil
95. Conducător auto care deţine certificat de competenta profesională (CCP), emis conform Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2003/59/CE, valabil pana la data de... (de exemplu "95.01.01.2012").
Codurile naţionale încep de la 100.
 

 
Incepator.ro