Incepator.ro
Sondaj
Cum considerati ca sunt cele 30 de ore de practica?
Mult prea putine
Prea putine
Suficiente
Prea multe
Mult prea multe
Afiseaza rezultatele

Parteneri:

Aparatul de aer conditionat

Auditor Energetic Constanta

Esarfe

Auditor Energetic BucurestiSanctiuni contraventionale si caile de atac ale sanctiunilor

- Executarea sanctiunilor contraventionale;
- Cai de atac împotriva procesului verbal de constatare a contraventiei;

Executarea sanctiunilor contraventionale

Procesul-verbal de constatare neatacat în 15 zile de la data încheierii acestuia sau de la data comunicarii, precum si hotarârea judecatoreasca irevocabila prin care s-a solutionat plângerea constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.
Punerea în executare a sanctiunii amenzii contraventionale se face astfel:
    a) de catre unitatea de politie din care face parte politistul care a constatat fapta ori de câte ori nu se exercita calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, în termenul prevazut de lege;
    b) de catre instanta judecatoreasca, în celelalte cazuri.
În vederea executarii amenzii, persoanele juridice prevazute anterior comunica, din oficiu, organelor de specialitate ale directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si unitatilor subordonate acestora, în a caror raza teritoriala domiciliaza sau îsi are sediul contravenientul, procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei sau, dupa caz, dispozitivul hotarârii judecatoresti prin care s-a solutionat plângerea.
Executarea se face în conditiile prevazute de dispozitiile legale privind executarea silita a creantelor bugetare.
Împotriva actelor de executare se poate face contestatie la executare, în conditiile legii.
Executarea sanctiunilor contraventionale complementare se face potrivit dispozitiilor legale.
Confiscarea se aduce la îndeplinire de organul care a dispus aceasta masura, în conditiile legii.
În caz de anulare sau de constatare a nulitatii procesului-verbal, bunurile confiscate, cu exceptia celor a caror detinere sau circulatie este interzisa prin lege, se restituie de îndata celui în drept.
Inapoi


Cai de atac împotriva procesului verbal de constatare a contraventiei


Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, si, dupa caz, a actului prin care s-a dispus una din sanctiunile contraventionale complementare prevazute în ordonanta de urgenta, se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la sediul unitatii de politie din care face parte politistul care a constatat fapta.
Plângerea suspenda executarea amenzilor si a sanctiunilor contraventionale complementare, de la data înregistrarii acesteia la unitatea de politie din care face parte politistul care a constatat fapta.
Plângerea împreuna cu dosarul cauzei se trimit, de îndata, instantei de judecata pe raza careia a fost savârsita fapta.
Instanta investita cu solutionarea cauzei dispune asupra legalitatii si sanctiunile contraventionale complementare administrative.
Hotarârea pronuntata în prima instanta este supusa recursului.
Recursul, împreuna cu actele care au stat la baza hotarârii, se depun la instanta a carei hotarâre se ataca, în termen de 15 zile de la comunicare.
Judecata se face de urgenta, cu citarea partilor, iar hotarârea tribunalului este definitiva si irevocabila.
Posibilitatea achitarii, în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal, a jumatate din minimul amenzii se aplica si în cazul cumulului de contraventii, suma datorata neputând depasi maximul prevazut de lege pentru contraventia cea mai grava.
Daca persoana împuternicita sa aplice sanctiunea apreciaza ca fapta a fost savârsita în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, constituie infractiune, sesizeaza organul de urmarire penala competent.
În cazul în care fapta a fost urmarita ca infractiune si ulterior s-a stabilit de catre procuror sau de catre instanta ca aceasta constituie contraventie, actul de sesizare sau de constatare a faptei, împreuna cu o copie de pe rezolutia, ordonanta sau, dupa caz, de pe hotarârea judecatoreasca, se trimit de îndata organului în drept sa constate contraventia, pentru a lua masurile ce se impun, conform legii.
Plângerea suspenda executarea.
Judecatoria va fixa termen de judecata, care nu va depasi 30 de zile, si va dispune citarea contravenientului sau, dupa caz, a persoanei care a facut plângerea, a organului care a aplicat sanctiunea, a martorilor indicati în procesul-verbal sau în plângere, precum si a oricaror alte persoane în masura sa contribuie la rezolvarea temeinica a cauzei.
În cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, judecatoria va cita si societatea de asigurari mentionata în procesul-verbal de constatare a contraventiei.

SFATUL NOSTRU: Cititi cu atentie procesul verbal, inainte de a-l semna! Orice omisiuni sau neadevaruri va pot permite atacarea procesului verbal in instanta! Verificati daca paragraful mentionat in procesul verbal de constatare EXISTA in Codul Rutier si daca fapta savarsita se incadreaza in acesta!


Pagina anterioara

 
Incepator.ro